Author Archives: Hans De Groot

Mars tegen Marrakesh, Politiebron: ‘Bij meer dan 1000 aanwezigen niet aanhouden maar gedogen’

De mobilisatie voor de Mars van Marrakech zondag om 12 uur aan het Centraal Station van Brussel loopt als een speer.  Het aantal mensen, dat zich nu aanwezig gemeld heeft op het Facebookevenement, heeft nu de kaap van de 12000 overschreden.  Dat betekent niet dat er ook 12000 mensen zullen zijn, een ‘click’ is snel gegeven, maar de organisatoren hopen toch voorbij de 1000 man te gaan.  En dat, zo blijkt, zal wellicht ook voor de politie een kantelpunt zijn om niet te kiezen voor arrestaties, maar voor gedoogafspraken met de organisatoren.

De Mars van Marrakech, een vreedzaam en geweldloos volksprotest tegen het slechte immigratiebeleid, nu zondag 16 december, werd om louter politieke motieven verboden door de PS-potentaten van Brussel, Close en Vervoort.  ‘ Een bruine mars in Brussel is onmogelijk’, zo verklaarden ze stoer.  Uiteraard zijn het ook voor hen volgend jaar verkiezingen, en jezelf bij een Franstalig kiespubliek verkopen als koene strijder tegen ‘fascisme ende racisme’ werkt altijd.

Na scherpe kritiek vanuit Vlaanderen op die aanslag op de vrije meningsuiting reageerde Vervoort hypocriet met: ‘We leven in een rechtsstaat, ze kunnen naar de Raad van State trekken.’  Maar sinds de dag waarop men het verbod rondtoeterde via de media, 12 december, en nu 14 december weigert Vervoort zijn besluit aan de aanvragers van de manifestatie te bezorgen.

Ook journalisten krijgen het niet te zien.  Zo maakt men een procedure bij de Raad van State zo goed als onmogelijk, en dat is ongetwijfeld de bedoeling.  Een aanfluiting van alle wetten en van de rechtsstaat, maar had u wat anders verwacht van de PS?

De organisatoren geven intussen duidelijk de boodschap dat zij ter plekke zondag graag met de politie afspraken willen maken om een goede betoging mogelijk te maken, en die heeft daar wel oren naar, zo blijkt uit een artikel in Het Nieuwsblad.  Oorzaak is de verwachte grote opkomst.  Het Nieuwsblad schrijft:  ‘ Dat de organisatoren toch doorzetten en naar Brussel zullen afzakken, zorgt voor enkele kopbrekens bij de politiemensen. “Als de betogers met pakweg meer dan duizend man komen, zal het onbegonnen werk zijn om hen allemaal tegen te houden en op te pakken. Dan moeten ze de betoging misschien ‘gedogen’. Maar daarover is nog geen beslissing gevallen.”

Ook Vervoort had eigenlijk al een voorzet in die richting gegeven: ‘ De politiediensten zullen alles in het werk stellen om het besluit dat ik genomen heb uit te voeren”, aldus Vervoort, die erop wijst dat hij niet verantwoordelijk is voor de manier waarop de politie haar taken uitvoert.  Dat laatste geeft natuurlijk aan de politiemensen ter plekke de ruimte in te schatten wat haalbaar is en wat niet.  Als 1000 mensen zich op de grond zetten en weigeren zich te laten aanhouden is de situatie eigenlijk onoplosbaar.  Tenzij je die mensen toelaat zich vreedzaam naar een andere locatie te begeven, natuurlijk, zoals pakweg het Schumannplein in de Europese wijk, dat weliswaar politiek symbolisch is maar op een zondag verlaten is en dus erg makkelijk te beveiligen valt.

Alle geïnteresseerden weten dus wat hen te doen staat zondag:  uzelf niet laten bangmaken door de leugenpers, uzelf geen angst laten inboezemen door allerlei Indianenverhalen, maar gewoon datgene doen wat u als burger mag doen:  voor een dagje Kerstmarkt de trein nemen naar Brussel Centraal, om daar zo rond 12 uur aanwezig te zijn.  Klokslag 12 uur uzelf groeperen met vele anderen.  En dan, naargelang de mogelijkheden, vreedzaam uw mening uiten met slogans als ‘Marrakech weg ermee ‘ en ‘Michel ontslag’.  Een confrontatie met de politie is NIET gewenst, vreedzaam en geweldloos verzet tegen een onwettige arrestatie kan wel door neerzitten, inhaken, niet vrijwillig meegaan…  Lees HIER ook nog wat tips en informatie door.  Tot zondag, 12 uur!  

Mars tegen Marrakesh gaat door, Brussel Centraal, 12 uur, oproep tot vreedzaam verzet tegen PS-verbod

Er is de voorbije uren druk overleg geweest tussen alle organisatoren en de beslissing is gevallen: verbod of niet, wij gaan zondag naar Brussel om er als burgers van dit land vreedzaam en massaal te protesteren tegen het slechte VN-Marrakeshpact voor meer immigratie. Uiteraard wordt de manifestatie ook meteen een protest tegen de dictatoriale politiek van de PS in Brussel, die de betoging verbood. Het negeren van zo’n dictatoriaal verbod is nodig: wij hebben ons recht op vrije meningsuiting en dat laten we ons door niemand afnemen. Om het de PS zo lastig mogelijk te maken wordt de verzamelplaats gewijzigd van Brussel Noord naar Brussel Centraal, midden in het centrum van de stad.

Dat de manifestatie nu officieel verboden is zorgt ervoor dat deelnemers zich slim moeten opstellen, en zich ook vragen stellen over mogelijke gevolgen en risico’s. De organisatoren hebben daarom in samenspraak met advocaten deze richtlijnen opgesteld:

We gaan manifesteren zondag en het is verboden, wat te doen?

Zal ik komen met vlaggen, hesjes, spandoeken, bordjes?

De manifestatie is door de PS dictatoriaal verboden, dus we moeten slim zijn. Zodra u op weg gaat naar Brussel gaat u erheen om de Kerstmarkt of de mooie Grote Markt of vrienden te bezoeken en u bent onderweg best niet herkenbaar als manifestant. De politie mag en kan u in principe niet verhinderen de Kerstmarkt te bezoeken of een dagje als toerist Brussel te bezoeken.

Kan de politie mij aanhouden?

De politie mag iemand ‘gerechtelijk’ aanhouden, als hij een misdrijf pleegt: dat gaan wij niet doen. De politie mag iemand ‘administratief’ aanhouden, als hij bv. deelneemt aan een verboden betoging, maar in principe niet vooraf.

Komt dat op mijn strafblad?

Neen, de administratieve aanhouding komt NIET op uw strafblad. Zolang u geen misdrijf pleegt, en daartoe roepen wij uiteraard sterk op, heeft dat geen enkel gevolg.

Kan ik een GAS-boete krijgen?

Ja, het is mogelijk dat er u nadien een ‘gemeentelijke administratieve sanctie’ wordt toegestuurd per brief. Het gaat om een relatief beperkte geldsom. Het gebruik van GAS-boetes tegen betogers is echter in strijd met wet en grondwet, dat zullen wij dus nadien massaal met modellen van bezwaarschriften aanvechten. En ook een GAS-boete komt niet op uw strafblad.

Moet ik alles doen wat de politie zegt?

Bij recente betogingen in Brussel heeft de politie mensen vernederend behandeld door ze vast te ketenen aan verlichtingspalen of vernederend in rijtjes achter elkaar te zetten: dat hoeft u niet te aanvaarden. Ook indien u ‘administratief’ aangehouden wordt, zonder dat u actief gemanifesteerd hebt, moet u verontwaardigd verbaal protesteren en bv. vreedzaam op de grond gaan zitten en uw armen inhaken met de mensen rondom u. U hoeft geenszins actief te helpen om uzelf in een politiebusje te krijgen. Zolang u geen agenten duwt of slaat is er ook geen sprake van weerspannigheid.

Hoe verloopt de administratieve aanhouding verder?

Zodra de politie u eventueel in een politiebusje heeft gekregen wordt u vervoerd naar een sporthal of politiekazerne. Uw identiteit wordt gecontroleerd en u zal een tijd (ongeboeid) plaatsnemen in een afgesloten hal. Zodra de politie vindt dat het evenement voorbij is wordt u in groepjes weer vrijgelaten. Het is dus best vooraf goed af te spreken met uw collega-manifestanten waar men zich nadien weer ziet en telefoonnummers uit te wisselen.

Kan ik opdraaien voor schade van eventuele rellen?

Wij roepen op tot vreedzaam protest en geen enkele vorm van vernielingen aan privé-eigendom. Iedereen is volgens Belgisch recht uitsluitend verantwoordelijk voor wat hijzelf doet. De enige die dus aansprakelijk kan gesteld worden voor eventuele schade bij rellen is de man of vrouw die die schade veroorzaakt. Zolang u zich houdt aan bovenstaande richtlijnen, kan niemand achteraf welke schade dan ook op u verhalen.

Nee aan de Michel-dictatuur, nee aan de PS-dictatuur, nee aan het slechte Marrakech-pact!

Tot zondag in Brussel, 12 uur, Brussel – Centraal!

‘Mars tegen Marrakesh’: PS-dictators verbieden, organisatoren gaan door

De burgemeester van Brussel, Close, en de zogenaamde ‘minister-president’ van het zogenaamde ‘Brusselse gewest’, Rudi Vervoort, allebei van PS-signatuur, hebben zopas laten weten dat ze de voor zondag geplande rechtse ‘Mars tegen Marrakesh’ verbieden. Die aanslag op de vrije meningsuiting wordt zonder verpinken gebaseerd op de inhoud van de politieke mening die de organisatoren willen verkondigen: een optocht met kritiek op het immigratiebeleid is volgens de twee PS-dictators te beschouwen als een ‘bruine mars’, en dus onaanvaardbaar. De organisatoren leggen zich hier niet bij neer, stappen al zeker naar de Raad van State en overleggen verder over wat er eventueel zondag staat te gebeuren.

Het lijkt erop dat het grote succes van de door rechtse jongerenverenigingen aangekondigde mars tegen Marrakesh, toch al zeker op Facebook, voor zenuwachtigheid zorgt in Brusselse politieke kringen. Het evenement, gedragen door studentenverenigingen KVHV en NSV, jongerenbeweging Schild en Vrienden, Voorpost, Vlaams Belang Jongeren, jongereninitiatief ‘Make Vlaanderen great again’ en ons eigen REACT, heeft intussen op Facebook de 11.000 aanwezigen overschreden. De N-VA wil als partij niet deelnemen, maar tal van lokale N-VA-leden en -afdelingen willen erbij zijn. Zelfs als maar 1 op 4 van de 11.000 Facebookfans komt (maar jullie komen natuurlijk allemaal!) zal dat een indrukwekkende betoging opleveren.

Op een vergadering gisteravond in Gent, waar de gemiddelde leeftijd vooraan in de 20 was, was het enthousiasme groot. ‘Voor de eerste keer overschrijden we de tegenstellingen tussen onze verenigingen om samen te werken voor de redding van ons land van de massa-immigratie’, zo klonk het. ‘ En we gaan een instrument van politieke actie dat tot nog toe eigenlijk enkel door links werd gebruikt, het massaal op straat brengen van mensen, nu eindelijk ook eens voor de goede rechtse zaak gebruiken. De maat is vol, het wordt tijd om in actie te komen. ’

Een verbod werd op dat ogenblik al denkbaar geacht, maar er werden twee constructieve stappen gezet om de eventuele bezwaren van Brussel tegemoet te komen: er werd een stevige eigen ordedienst opgebouwd, die zal waken over het volgen van de richtlijnen (waaronder een verbod op het aanrichten van vernielingen), en er werd zelfs beslist eventueel akkoord te gaan met een statische manifestatie op het symbolische Schumannplein, in de Europese wijk. Toch waren er al bedenkingen te horen: ‘In Brussel is de vrije meningsuiting al lang afgeschaft voor rechts, de PS zal nooit toelating geven voor een democratische manifestatie met Vlaamse kritiek op hun slechte immigratiebeleid.’

Die voorspelling bleek inderdaad juist, want vandaag volgde dus het verbod. Dat is kompleet onwettig: De Belgische grondwet voorziet dat de vrije meningsuiting gewaarborgd is, en dat de preventieve censuur verboden is: een bestuur mag de toelating van een manifestatie nooit laten afhangen van de inhoud van de mening die er zal geuit worden. Wat Close en Vervoort hier doen is manifest de grondwet overtreden, en dictatoriaal optreden. Dat hoeft uiteraard niet te verwonderen, nu we zowaar zelfs een dictatoriale regering Michel-II hebben die denkt dat ze het land mag besturen met amper een derde van de zetels in het parlement!

Namens de organisatoren liet de woordvoerder, Filip Brusselmans, meteen weten dat zij dit verbod in geen geval aanvaarden. ‘We gaan ons nog verder beraden over wat ons te doen staat’, zo liet hij weten, ‘ maar de kans is alvast groot dat we in een spoedprocedure naar de Raad van State trekken om dit onwettige verbod te laten intrekken.

Door onze optocht een ‘bruine mars’ te noemen hebben Close en Vervoort openlijk aangegeven dat ze ons enkel om politieke redenen een verbod opleggen, en dat is in een vrij land onaanvaardbaar. Ook wij hebben recht op onze vrije meningsuiting.’

De leugenpers probeert intussen actief de mobilisatie voor de Mars te verstoren door hysterische verhalen te verzinnen  over honderden woeste hooligans die zich zouden willen mengen onder de Mars om allerlei onnoemelijke dingen te doen. Vooral de linkse onzinkrant De Morgen loopt weer eens voorop.  De bedoeling is ‘gewone mensen’ af te schrikken om zondag naar Brussel te komen. ‘ Er is hoegenaamd niets om je zorgen over te maken’, zo klinkt het bij één van de verantwoordelijken van de ordedienst van de organisatie. ‘Wij zullen klare richtlijnen uitwerken, waaronder een oproep om geen enkele vorm van privé-eigendom te beschadigen, en we zullen een ordedienst hebben die daarop toeziet. Al wie met ons wil meedoen, voetbalfan of niet, is van harte welkom; al wie andere plannen heeft vragen we vriendelijk om weg te blijven.  En niemand kan gestraft of vervolgd worden voor wat iemand anders doet.

Laat u dus niet bangmaken:  onze mening in onze hoofdstad uiten is onze plicht én ons recht.  Het moet zondag massaal en vastberaden duidelijk worden dat deze nepregering ‘Michel II’ geen draagvlak heeft, dat de massa-immigratie moet stoppen, en dat dat slechte Marrakeshpakt maar op één plek thuishoort: in de vuilnisbak. Tot zondag om 12 uur in Brussel!

(VIDEO) Uniek protest op Immigratietop in Marrakech door Udo Voigt (NPD)

In Marrakech wordt momenteel de beruchte VN-Immigratietop gehouden om het ‘Global Compact’ aan te nemen, de tekst die ervoor moet zorgen dat immigratie een mensenrecht wordt, en miljoenen nieuwe immigranten Europa kunnen overspoelen.  De top met staatshoofden en regeringsleiders is beveiligd als een versterkte vesting, en niemand kan er dus protesteren tegen deze onzin.  Slechts één man slaagde daar wel in: Udo Voigt, Europees parlementslid voor de rechts-nationalistische partij NPD.  ‘Immigration kills Germany’, maakte hij duidelijk voor een verbijsterd publiek van diplomaten en regeringsleiders.

Het Europese parlement met meer dan 750 leden stuurde een delegatie van slechts 10 Europese parlementsleden naar Marrakesh.  Udo Voigt slaagde erin daarin een plaatsje te verwerven, iets wat andere immigratiekritische partijen als AfD of Vlaams Belang niet lukte.

Vooraf werd Udo Voigt op het hart gedrukt dat hij vooral de ‘consensus’ van de EU-delegatie niet mocht doorbreken: die ‘consensus’ luidde natuurlijk, dat het Global Compact geweldig is en dat we vooral meer moeten benadrukken hoe positief, verrijkend en interessant voor Europa de massale toevloed van immigranten is…

Op het terrein van de Marrakesh-top werd Voigt voortdurend geschaduwd door veiligheidsdiensten en EU-personeel, maar ze konden toch niet verhinderen dat hij wel degelijk protest liet horen.  Een plakkaat werd ontvouwd met de  duidelijke tekst: ‘Immigration kills Germany’, immigratie doodt Duitsland.  De aanwezige veiligheidsdienst van de VN greep meteen in tegen de vrije meningsuiting, en verwijderde het plakkaat.

Meteen stroomden meer veiligheidsagenten toe, en drie cameraploegen die beelden hadden gemaakt van het protest, werden dictatoriaal gedwongen hun beelden te wissen.  Gelukkig was een onbekende in staat zijn beelden meteen via internet naar Duitsland door te sturen, waardoor ze niet konden gewist worden, en we deze beelden van het protest toch te zien krijgen.

Voigt werd kort aangehouden en kreeg dan bevel het terrein te verlaten.  De leider van de EU-delegatie liet al weten zeer misnoegd te zijn over zijn protest, en de kans is groot dat Voigt vanuit het Parlement ook nog sancties opgelegd krijgt.  De EU wil immers géén open debat over immigratie; wie van de politiek-correcte lijn afwijkt, moet gestraft worden.  Dat is zelfs in het Europese Parlement, dat toch een voorbeeld van vrije meningsuiting zou moeten zijn, niet anders.

Maar de stem van het volk van Duitsland, en van de vele andere Europese volkeren, was dus dankzij Voigt toch te horen op het terrein van de Marrakesh-top.  Dan zeggen wij: das war toll!

 

Brussel: (extreem)links triomfeert, rechts zakt door het ijs

Afgelopen zondag werd er dus ook in Brussel gestemd.  Nu ja, in de 19 afzonderlijke gemeenten, die de regio meent zich nog steeds te kunnen veroorloven.  Brussel is intussen zowat volledig door allochtonen overgenomen, en het effect daarvan is verbijsterend:  links en extreemlinks triomferen, de MR gaat onderuit.  Hét symbolische beeld van de avond is dat van de dochter van Moureaux, de door en door corrupte en onbekwame sossenschurk, die door vooral allochtone mannen in het jihadistenhol Sint-Jans-Molenbeek wordt toegejuicht.  De N-VA hoopte te gaan winnen, het VB hoopte wat te herstellen, Nation hoopte een verkozene te behalen, de Parti Populaire hoopte op de rechtse stem: helaas pindakaas.  Ze zakten allemaal roemloos door het ijs.  Brussel is nu politiek veranderd in een donkerrood gat in het midden van een rechts Vlaanderen.

Laten we even de hallucinante resultaten bekijken van de gemeenten in Brussel met het meeste inwoners.

In de grootste gemeente Brussel-stad haalde de PS ondanks alle schandalen met de vingers in de neus 28%.  Ecolo-Groen haalde bovendien 16,8%, forse winst.  De extreemlinkse stalinisten van PVDA-PTB behalen zowaar 11% en 6 zetels.  Het Vlaams Belang crasht op 1,61%, nog minder dan vorige keer.  De N-VA verliest licht en kan tenauwerdood 1 zetel behouden.  Het verdienstelijke oppositiewerk tegen het Samusocial-schandaal leidt zowaar tot een verlies van 150 stemmen.  De conclusie is duidelijk: de allochtone inwoner van Brussel-stad vindt graaien en corruptie geen probleem; zolang hij er zelf maar beter van wordt.

Naar de tweede grootste gemeente dan, Schaarbeek, 130.000 inwoners.  In het ooit zo trotse bolwerk van Johan Demol haalt het VB nog welgeteld 620 stemmen en geen zetel.  NVA haalt een magere 2,73%, geen zetel.  De PS stoomt naar 9 zetels, Ecolo naar 10, en PVDA-PTB naar 6.

Next stop: Anderlecht.  Met 12 zetels voor de MR blijft hier nog iets van ‘rechts’ behouden.  Maar de PS gaat met SP.a en CDH naar 16 zetels, Ecolo haalt er 8, en de PVDA-PTB liefst 7.  VB: amper 1000 stemmen, geen zetel;  N-VA, slechts 4% (verlies van 1%), 1 zetel;  Nation, 400 stemmen, geen zetel.  Ook Anderlecht gaat (extreem)links.

Op naar Sint-Jans-Molenbeek, dat is altijd lachen.  Wat zouden de allochtone bewoners zoal vinden van het feit dat hun hellhole dankzij links is uitgegroeid tot de jihadistenhoofdstad van Europa, van waaruit in Parijs en Brussel honderden onschuldigen afgeslacht zijn?  Ze vinden het prima, of wat had u gedacht.  PS/SP.a haalt meer dan 30%, 17 zetels.  Ecolo doet daar 8% bij, 3 zetels.  En extreemlinks tenslotte haalt hier 13% of 7 zetels.  De NVA haalt, met verlies, nipt 1 schamel zeteltje…

Ach, laten we er maar over ophouden.  Brussel is politiek verloren voor rechts, zoveel is duidelijk.  De volksvervanging heeft plaats gevonden: de autochtone Vlaamse en Franstalige bevolking is verdreven en vervangen door allochtonen.  Die stemmen links.  Wat nu gebeurt in Brussel, was zondag ook al merkbaar in Antwerpen, Genk, Gent; demografie wint altijd, cijfers liegen niet.  Dankzij de toestroom van allochtonen zal links vroeg of laat zeker in de (centrum)steden de macht overnemen.

Dit gezegd zijnde mogen de rechtse partijen toch ook wel eens in eigen boezem kijken.  Nation en Parti Populaire: wie iets gemerkt heeft van hun campagne in Brussel, mag zijn vinger opsteken.  De N-VA:  wie denkt dat hij door het kleven van louter affiches met nobele onbekenden op stemmen haalt in een enorme stad als Brussel, zal toch dringend de eigen ijdelheid eens moeten opzijzetten en een boek over marketing lezen.  En van de nieuwe campagnedrive van het VB valt in Brussel geen moer te merken:  wij zagen alleen een nietszeggende affiche ‘u weet wel waarom’, die – als we ons goed herinneren – al jaren oud is…

Rechts in Brussel heeft duidelijk een nieuw project, een nieuwe strategie nodig.  Hopelijk gaat men er geen zes jaar over palaveren.  Want de campagne voor de volgende verkiezingen begint een dag nadat de vorige gehouden zijn.

 

 

Raadsleden Omar, Ikram en Said: de Vlamingen wonnen nog één keer in Antwerpen – de laatste?

De kiezer in Antwerpen heeft gesproken.  Ook al gaven de peilingen winst voor (extreem)links, de krachttoer van De Wever&Dewinter is enorm:  beiden houden ze stand. Dagen en uren heeft de leugenpers erover gevuld, maar de olifant in de kamer werd niet genoemd: het is de massale vervreemding en islamisering van de stad die ervoor zorgt dat (extreem)links steeds meer stemmen krijgt.  Allochtonen bestormen massaal de gemeenteraad, in de districtsraad van Borgerhout zijn nu al 10 van de 25 verkozenen geen Vlamingen meer.  

De stemmen zijn geteld, en temidden van een Vlaanderen waar de N-VA vrij fors met 5% achteruit gaat, boekt Bart De Wever maar een licht verlies in Antwerpen (-2,4%), en behoudt evenveel zetels:  23.  Daarnaast staat Filip Dewinter: in een stad die door allochtonen overspoeld wordt, blijft hij status quo (+0,3%) en stuurt 6 Vlaamse gemeenteraadsleden naar het stadhuis, dat is zelfs eentje meer dan voorheen.

Maar dan wordt het hallucinant.  Links weet waar het zijn stemmen moet halen en stuurt dus een echt vreemdelingenlegioen naar de gemeente- en districtsraden.  Bij de PVDA zijn 2 van de 4 gemeenteraadsleden allochtoon, bij Groen 4 van de 11, en bij de SP.a zelfs 4 van de 6.  Van de (extreem)linkse raadsleden is dus al 10 van de 21 allochtoon.

Opvallend is dat de partijen dat zo niet bedoeld hebben, maar dat de allochtone voorkeurstem ervoor zorgt dat de allochtone kandidaten massaal ‘springen’ vanop normalerwijs ‘onverkiesbare’ plaatsen.  Marokkanen stemmen voor Marokkanen, Turken voor Turken, en Joden voor Joden: het is de etnische stem.  Mochten Vlamingen zoiets doen zou men het allicht ‘racisme’ noemen…  Wel grappig is dat de allochtonen zo Vlaamse linksen van hun zetel kegelen.  Karma.

Hoe sterk de invloed van de Arabische, islamistische stem wordt blijkt pas helemaal als je de verkiezingen voor de districtsraden bekijkt.  In het district Borgerhout haalt (extreem)links 16 van de 33 zetels binnen.  Daarvan zijn er maar liefst 10 allochtonen:  het eens zo Vlaamsgezinde district wordt de volgende zes jaar mee bestuurd door:

AL JATTARI Omar,

KASTIT Ikrame,

ANNOURI Imade,

EL OSRI Mariam,

SETTA Yasmia,

BOUSSACOUQ Said,

CHRARID Bouchra,

SHAYLA Sharmin,

HEMDANE Farid,

en ZOUGAGH Mohamed.

Van de zetels van Groen is 5 op 9 allochtoon, bij de SP.a is dat 2 op 3, en de PVDA-fan van intimidatie, sabotage, straatgeweld en terreur Jos D’Haese brengt zelfs een fractie mee waarin ALLE andere kandidaten allochtoon zijn: op 4 raadsleden is hij de enige Vlaming.

De PVDA trok in Borgerhout de campagne in met deze gewenste kandidaten, dus dat zag er nog vrij ‘wit ‘uit:

Maar zo ziet de PVDA-fractie er nu uit:

Demografie is onstuitbaar, de cijfers liegen niet:  Antwerpen zal vallen voor links, omdat dat de vreemdelingen als nieuwe kiezers kan binnenhalen, zolang de grenzen open staan.  De vraag is niet of, enkel wanneer.  Als De Wever en Co die vreemdelingeninvasie niet stoppen, dan zagen ze de tak af waarop ze zelf zitten.

 

 

Vlaams Belang en Groen winnen, N-VA en SP.a bloeden: Gemeenteraadsverkiezingen Vlaanderen 2018

Het is gebeurd, de Vlamingen hebben beslist hoe hun stad of gemeente de komende 6 jaar moet bestuurd worden.  Nu ja, de ‘Vlamingen’: ook alle vreemdelingen en allochtonen-met-Belgische-pas mogen stemmen.  Dat levert krasse staaltjes van islamisering op; in sommige districten van Antwerpen bv. smelten de Vlamingen zienderogen weg.  Maar laten we eerst focussen op de grote lijnen: die zien we door te kijken naar de resultaten van de Vlaamse nationale partijen voor de provincieraden.  Daar spelen lokale figuren en lijsten minder een rol, en stemmen mensen écht voor de partij van hun voorkeur.

In de provincie Antwerpen noteert de N-VA met 32,8% een verlies van zowat 3%, maar blijft de partij toch eenzaam aan de top torenen.  De christendemocratische CD&V is tweede partij met 15,4%, een licht verlies.  Derde partij wordt het links-ecologische Groen met 14,4%, een forse winst van bijna 5%.  Vierde partij wordt Vlaams Belang met 14,2%, een stevige winst van 3,4%.  Vijfde wordt de liberale Open VLD, die onder de 10% duikt, een licht verlies.  Zesde wordt een omlaagtuimelende socialistische SP.a, die nog 8% haalt, een stevig verlies van bijna 5%.  De extreemlinkse communistische PVDA tenslotte scoort 4,5%, een lichte winst van 1%.

In Antwerpen lijkt de situatie dus helder: linkse stemmen verschuiven van SP.a naar Groen en PVDA, rechtse stemmen verschuiven van NVA naar het VB, CD&V en Open VLD blijven relatief stabiel.

In de provincie West-Vlaanderen hetzelfde beeld, maar nog duidelijker:  De CD&V blijft er de grootste partij met bijna 26%, een licht verlies.  De N-VA wordt tweede, maar verliest een forse 5%.  Het Vlaams Belang wordt derde partij met een forse 14,4%, bijna een verdubbeling.  Open VLD wordt vierde met 13,4%, dat is status quo;  vijfde wordt SP.a met 12,4%, een verlies van 3%;  zesde wordt Groen met 12,2%, een forse winst van 5%.

Het forse verlies van NVA wordt hier dus omgezet in forse winst voor het VB, het verlies van SP.a vloeit ook hier naar Groen.

Ook in de provincie Oost-Vlaanderen geen goed nieuws voor N-VA: de partij blijft eerste partij met 21,5%, maar dat is bijna 5% minder dan in 2012.  Tweede partij is Open VLD, dat licht verliest.  Derde wordt CD&V, dat 2% verliest.  Vierde partij wordt Vlaams Belang, dat een forse 4% wint. Vijfde wordt Groen, dat stevig wint;  de SP.a dondert naar een schamele zesde stek, met minder dan 10%.  Laatste is PVDA met 3%.

In Limburg blijft CD&V de grootste met 25%, een verlies van 2,5%. N-VA wordt tweede met 21,5%, maar dat is een verlies van bijna 5%. SP.a wordt derde met 15,4%, en houdt zo opmerkelijk stand in Limburg.  Vierde is Open VLD met 12%, licht verlies.  Vlaams Belang moet hier genoegen nemen met de vijfde plek maar haalt daarbij toch 12,3%, een winst van 3% en voor Limburg een opmerkelijk hoge score.  Zesde partij wordt Groen met 8%, de PVDA krijgt 3%.  Opmerkelijk dus: wat er hier bij N-VA afgaat, gaat niet noodzakelijk naar het VB.  Bij Groen en SP.a is het beeld onduidelijk, omdat zij vroeger in kartel opkwamen.

In de provincie Vlaams-Brabant tenslotte wijkt het beeld doorgaans wat af, door de aanwezigheid van Franstaligen en de daarmee samenhangende taalproblematiek.  De N-VA is hier grootste partij, 25,4%, status quo.  CD&V wordt tweede met 17,6%, verlies van 2%.  Open VLD is derde, met 15,4%, licht verlies.  Groen wordt vierde met 15,1%, stevige winst van 5,5%. SP.a wordt vijfde met minder dan 10%, stevig verlies van 3%.  Vlaams Belang tenslotte moet genoegen nemen met de zesde stek, met 8,6%, een winst van 2%.  De partij van de Franstaligen, UF, boert achteruit naar 5,3%.  Vlaams Brabant wijkt dus als enige af van het beeld dat N-VA-stemmen naar het VB vloeien: het VB groeit, maar nauwelijks ten koste van N-VA.  Een mogelijke verklaring kan zijn dat het VB zijn 2% winst wel degelijk bij N-VA gehaald heeft, maar dat N-VA dat gecompenseerd heeft door stemmen af te romen bij CD&V en Open VLD.

Wie de grote tendensen bekijkt kan dus op het eerste zicht de indruk krijgen, dat er niet zoveel veranderd is:  de traditionele partijen lijken stabiel te blijven, de N-VA verliest aan het VB maar blijft erg groot, het VB wint, en aan de linkerzijde verschuiven stemmen van SP.a naar Groen en in mindere mate PVDA.  Het beeld verandert echter als men de zaken in een groter perspectief plaatst.  De drie traditionele partijen CD&V, VLD en SP.a, die vroeger samen vrijwel 100% hadden, zijn nu zowaar in 3 van de 5 Vlaamse provincies zelfs geen 50% meer waard; de ontzuiling vordert dus gestaag verder, en breekt Vlaanderen politiek verder open: van een politiek gebetonneerd landschap van drie naar een veel dynamischer, competitiever landschap van 6 partijen en meer.

Op links wordt de oude vermolmde SP.a verder afgetakeld zowel door Groen, dat aan momentum wint, als door een kleine extreemlinkse PVDA, die volgend jaar misschien kans maakt op Vlaamse zetels in Kamer en Vlaams Parlement, mocht het de kiesdrempel halen.

Op rechts tenslotte is het Vlaams Belang met deze scores helemaal terug.  Met een gewicht van tussen de 10% en de 15% is Tom Van Grieken met vlag en wimpel geslaagd in zijn eerste opdracht: deze verkiezingen winnen.  Dat zal het VB het vertrouwen geven om verder te gaan op de ingeslagen weg: de N-VA onophoudelijk duwen op zijn tere plekken, het niet-uitvoeren van alle gedane beloftes inzake ‘verandering’, of het nu inzake geldstroom naar Wallonië, immigratie of de asielkwestie gaat.  De zenuwachtigheid van de N-VA de voorbije weken bewees dat het VB daarmee raak treft, en deze verkiezingsscore is daarvan het bewijs.  Ook al zien vele nationalisten dat niet graag, we gaan dus het komende half jaar een bitse boksmatch tussen VB en N-VA tegemoet.  Want elk punt winst voor de ene, zo is vandaag gebleken, is een punt verlies voor de andere.

 

 

 

 

« Oudere berichten