Polariserend en schaamteloos wij/zij

Vlaamsgezinden wandelen in Zaventem

Het voorbije weekend hebben enkele honderden Vlaamsgezinden gewandeld in Zaventem na een oproep door het Taal Aktie Komitee (TAK) en de Vlaamse Volksbeweging (VVB).  De manifestatie was bedoeld als steunbetuiging aan de tewerkstelling op de luchthaven, en als protest tegen het opleggen van boetes door het Brussels gewest aan luchtvaartmaatschappijen wegens vermeende geluidsoverlast.  

Wie vooraf wilde weten waarvoor of waartegen de manifestatie nu eigenlijk bedoeld was moest Sherlock Holmes-talenten bezitten.  Het persbericht van de VVB luidde deels als volgt:  ‘ Want vergis je niet: dat de Brusselse Regering een lange neus maakt naar Vlaanderen over het vliegtuiglawaai wil gewoon de Vlaamse onmacht te kijk zetten in het eigen Vlaams-Brabant. Belangenconflict of niet. Parking C, de Brusselse Metropolitane Gemeenschap: het zijn allemaal vehikels waarmee de Franstalige politieke partijen Brussel en delen van Vlaams-Brabant willen losweken uit Vlaanderen. Als de Gewesten het niet kunnen oplossen, kunnen we al die vliegtuigproblemen maar net zo goed opnieuw federaal maken? Of niet?’ 

Begrijpt u dat laatste?  Een republikeinse organisatie die pleit voor een herfederalisering van een geregionaliseerde bevoegdheid weg van Vlaanderen, terug richting Belgische Staat?  Ik niet, maar het zal wel aan mij liggen.  Tenzij men ‘ludiek’ wil doen…  

Gelukkig was er Bart Laeremans, die er in zijn (overigens zeer interessante) email-nieuwsbrief toch in slaagde het doel van de actie iets helderder te formuleren:  ‘Met de manifestatie van volgende week zondag willen TAK en VVB hun solidariteit betuigen met al wie op en rond de luchthaven zijn brood verdient. Tegelijk willen zij de evidente eis voor een billijke spreiding van de hinder kracht bijzetten. Het is de enige uitweg voor een duurzame oplossing.’

Tijdens de actie werd het bord met daarop ‘Brussels Airport’ vervangen door een spandoek met de tekst ‘Flanders Airport’.  Waarbij het Taal Aktie Komitee en de VVB dus Engelstalige spandoeken ophangen.  Waarmee men dus blijkbaar een andere naam wil voor deze luchthaven, ook al ligt Brussel volgens de Vlaamsgezinden wel degelijk integraal in Vlaanderen…  Begrijpt u dat?  Ik niet, maar het zal wel aan mij liggen.  Misschien was het weer ‘ludiek’, wie zal het zeggen.

Blijft de vaststelling dat VVB en TAK wel op straat komen bij een technische discussie over geluidsnormen tussen Vlamingen en Walen, maar niet als Vlamingen op dezelfde plaats afgemaakt worden met een moordende terreuraanslag.  Vreemd.

2 Reacties

  1. ‘Communautaire stilstand’ was voorwaarde voor een regeerakoord. Resultaat: Vlaamse stilstand en Waalse agressie.

  2. Wanneer gaan jullie je eens bezig houden met het historische Vlaanderen i.p.v. Brabant te koloniseren!?

%d bloggers liken dit: