Polariserend en schaamteloos wij/zij

Pegida antwoordt aan ‘Vlinks’: Walen buiten of Walen knuffelen?

Onlangs manifesteerde Pegida met 400 patriotten in Antwerpen.  De leugenpers gaf daarna een platform aan het groupuscule ‘Vlinks’, dat niemand vertegenwoordigt maar wel probeert de Vlaamse beweging te verdelen.  Dit is het antwoord van Pegida.

Antwoord aan ‘Vlinks’: Walen buiten of Walen knuffelen?

pegida2304201614Naar aanleiding van de meest recente manifestatie van 400 patriotten met Pegida in Antwerpen schreef een groepje dat zichzelf ‘Vlinks’ noemt een scheldkanonnade om te eisen dat de Vlaamse beweging afstand neemt van onze beweging voor vrijheid en tegen islamisering.

Nog los van de vraag naar de representativiteit van het groepje ‘Vlinks’ of de manifeste onverdraagzaamheid die uit zijn teksten blijkt zou ik enkel willen herinneren aan enkele feiten rond de Vlaamse beweging die voor sommigen blijkbaar ‘an inconvenient truth’ geworden zijn.

Net als elke beweging is ook de Vlaamse beweging een huis met vele kamers, waar dus veel verschillende inzichten en klemtonen leven, maar werd op cruciale ogenblikken in haar geschiedenis haar gebalde inzicht samengevat in politieke slogans waarrond vervolgens acties op straat werden gevoerd.

Een van de eerste inzichten die in de jonge Fransdolle staat België door de Vlaamse beweging geformuleerd werd is: ‘ de taal is gans het volk’. Dat inzicht onderstreepte de noodzaak om het Nederlands te verdedigen als enige taal van communicatie op het territorium dat als Vlaanderen werd afgebakend. Vandaag leven we in 2016: welke taal verdringt het Nederlands in Molenbeek, in wijken van Gent, in Borgerhout, in de Seefhoek, in wijken van centrumsteden overal in Vlaanderen? U kent het antwoord.

TAKartikel_zelfklever_alleen%20nederlands

In een latere fase richtte de Vlaamse beweging haar pijlen op het feit dat wij onze hoofdstad Brussel aan het verliezen waren aan een andere cultuur. Koos de Vlaamse beweging voor de slogan ‘ Brussel meertalig’, of ‘Brussel verdraagzaam’? Nee, als Vlaamse ontvoogdingsbeweging koos de Vlaamse beweging uiteraard voor de slogan ‘Brussel Vlaams’. Het was onder dat motto dat honderdduizenden Vlamingen door de straten van Brussel trokken, en het geweld en de beledigingen van het FDF trotseerden. Vandaag leven we in 2016: wie zijn diegenen, die vandaag in Brussel geweld en beledigingen gebruiken tegenover de autochtone inwoners van die stad? U kent het antwoord.

Elders in Vlaanderen, rond Brussel, werd de Vlaamse beweging geconfronteerd met het olievlekfenomeen, waarbij Franstaligen vanuit Brussel en Wallonië zich vestigden als nieuwkomers in Vlaamse gemeenten en zich niet wensten aan te passen. Koos de Vlaamse beweging voor de slogan ‘alle nieuwkomers welkom’? Neen, als verdedigingsbeweging van de autochtone Vlamingen koos de Vlaamse beweging voor: ‘ Franstaligen, aanpassen of opkrassen’. Het was onder dat motto dat tientallen terechte protestacties werden gevoerd, onder meer door het Taal Aktie Komitee, nu onderdeel van de Vlaamse Volksbeweging. Vandaag leven we in 2016: wie zijn diegenen, die vandaag als nieuwkomers in Vlaamse steden en gemeenten komen wonen en weigeren zich aan te passen? U kent het antwoord.

Een van de grootste successen van de Vlaamse beweging waren de manifestaties in Leuven om de splitsing van de universiteit te eisen. Ging de Vlaamse beweging de strijd aan onder het motto ‘Walen knuffelen’ of ‘Walen buiten’? U kent het antwoord.

walen go home

Voor al wie ook maar de geringste kennis heeft van de Vlaamse beweging, haar oorzaken, haar motivaties en haar geschiedenis is het dus duidelijk: wie in 2016 aan Vlaamse beweging wil doen, kan niet anders dan spreken over de irrationele haat, de terreur en de agressie, de onwil en de onmogelijkheid tot integratie van de islam in Vlaanderen. En het is dus met de grootste overtuiging als Vlaamsnationalist dat ik zeg: onze taal is ons volk, Brussel Vlaams en Europees, en moslims? Aanpassen of opkrassen.

Een deel van de Vlaamse beweging heeft de voorbije 30 jaar schande over zichzelf én de Vlaamse beweging gebracht door zichzelf aan te schurken bij de politiek-correcte waanbeelden rond de mogelijkheid van vreedzame samenleving met de islam. De eer van de Vlaamse beweging is gered door diegenen die erin geslaagd zijn de gevaarlijke totalitaire ideologie te detecteren die achter en in de islam schuilgaat. Wij van Pegida zijn er trots op dat wij daartoe behoren, en zullen dus fier de Vlaamse leeuw laten wapperen – tot spijt van wie ’t benijdt.  En de plaats van élke echte Vlaming anno 2016 is met Pegida op straat.

Rob Verreycken

Mede-organisator Pegida Vlaanderen

pegida2304201621

 

12 Reacties

 1. Geen enkele poging van linkse nationalisten om een partij of politieke beweging uit te bouwen is tot dusver van de grond gekomen. Ik geef dat Vlinks-groupuscule maximum een paar jaar voor ze in de geschiedenisboeken verdwijnen.

 2. PEGIDA is een niet-politiek volksinitiatief tegen de islamisering van Europa! Wat heeft PEGIDA te maken met Walen? Niets!

 3. We moeten blijven vechten tegen de verfransing en zeker ‘de rand’ is in groot gevaar. Maar de Pegida betogingen staan daar volledig los van, en zijn een gezamenlijke strijd der rechtmatige Europese bevolking tegen de invasie door de islam; het zijn dus twee totaal verschillende strijdvlakken. Het ergste zijn de politici, buiten enkele uitzonderingen, zij worden door het volk gekozen, maar eenmaal op hun zitje verraden ze hun eigen volk en heulen ze mee met de islam vijand.
  Angela Merkel, ex DDR burger, (ex Stasi?), dochter van een dominee, heeft als christenen haar eigen geloof verraden en de poorten van de islam-hel, die wel is waar al op een kier stond, weigewaad opengezet, met het tragisch gevolg dat die muzelman duivels gans Europa zijn aan het overspoelen, met de magische woorden ‘Wir schaffen Das”

 4. Ben helemaal akkoord met Dhr Uytewilghen. Ik had heel veel contact met Waalse klanten en
  deze (die ik dus kende) hadden helemaal geen moeite met de Vlaamse blok en de hele Vlaamse beweging. Gelijkgestemden ‘ t is me gelijk welke taal ze spreken, die moeten wij koesteren.

 5. Ik ben Vlaams-nationalist, maar de leuze meer meer of minder Walen of iets dergelijks, daar sta ik hoegenaamd niet achter . Ook de Walen en Fransen om niet te zeggen gans Europa lijd onder de islamterreur. In deze optie moeten we geen strijd tegen het Frans voeren; maar tegen de Islam terreur in al haar facetten.

  • 100% gelijk. De meeste Walen hebben nu al en onterecht overigens, een angst die volledig gecreëerd werd door linkse media en vooral de P.S. met af en toe wat gestook van onze Vlaamse vlinksen.

  • Rob sprak over het verleden. Inderdaad heeft iedereen te lijden onder de islam-golf , wat echter niet betekent dat de Vlaamse Beweging haar taalstrijd in Brussel uit het oog mag verliezen.

 6. Ach, vlinks (een lelijke naam trouwens) is de zoveelste poging onze aandacht af te leiden zodat we minder met de echte problemen, zoals islamisering bezig zouden zijn. Trap niet in de zoveelste val van die linkse rakkers!

 7. Da’s gesproken! En vergeet dan nog niet dat die «extreme» Vlaamse volksbeweging geen bloed aan haar handen heeft, niet verantwoordelijk is voor de dagelijkse portie criminaliteit, aanslagen, verkrachtingen, folteringen, moorden, bedreigingen, intimidaties, profitariaat van allerlei sociale instanties, getto vorming, valse beschuldigingen aan school personeel, aanvallen op hulpverleners inclusief brandweer, politie en medici.

  WIE VORMT DAN VOOR WIE DE BEDREIGING?

 8. Just ROB, gelijk heb je 500%

 9. Inderdaad ..wij verwachten nog te VEEL dat onze vijanden mild zijn .Ik steun 50 euro om een
  persmededeling op papier 500Stuks op A4. Kort en zeer bondig aan de deelnemers te geven
  om thuis nog eens grondig te lezen en die wij nadien dan nog in de brievenbus van iemand te deponeren.
  De toespraken zijn veel te lang OVERTUIGDEN MOET TER PLAATSE NOG NIET EENS
  NAAR LANGE TOESPRAKEN TE LUISTEREN.

 10. Vlinks bestaat nog geen jaar (opgericht in juli 2015) maar kreeg wel opmerkelijk genoeg meteen zijn eigen wekelijkse opiniestuk bij Knack (alle tegenstand voor de Vlaamse Beweging of het nationalisme wordt nu eenmaal door onze media meteen met open armen ontvangen). Vlinks dat op vlak van ledenaantal niets voorstelt (ca. veertien kernleden, met daarnaast nog een paar sympathisanten) verzamelt de weinige socialisten van de VVB, zo zijn er bij haar leden ene Jonah Obinna Enefe (Nigeriaanse vader, Vlaamse moeder) die ze binnen hun blanke clubje naar voren schuiven als ‘perfecte voorbeeld van een divers Vlaanderen’. Bernard Daelemans van het Vlaams-Marxistische blad Meervoud. Paul De Belder, sinds 2010 voorzitter van het IJzerbedevaartkomitee (je weet wel, het comité dat oneervol voor de gevallen Vlaamse frontsoldaten de IJzerbedevaart en IJzertoren volledig Belgicistisch heeft gemaakt). En nog een hele resem andere dubieuze linkse VVB’ers.
  Op zich helemaal niets mis mee, zoals hierboven door Verreycken aangehaald is de Vlaamse Beweging een huis met vele kamers, dus ook een heel klein wereldvreemd socialistisch kamertje. Echter bezondigt Vlinks, hoe kan het ook anders, zich binnen haar socialistische visie aan de totale ‘het socialistische denken en de multicultuur (globalisering) zijn de enige juisten’ dus ‘alle tegenstand of nuance zijn per definitie slecht en fout’ denkbeelden. Wat zonde is, want zonder dat dogmatische socialistische denken en met een iets ruimere en open visie zou Vlinks misschien wel degelijke een meerwaarde kunnen hebben gehad binnen de Vlaamse Beweging.

%d bloggers liken dit: