Verkiezingen deelstaat Beieren; CSU verliest veel, SPD door de helft, AfD rond tien procent

Gisteren waren in de Duitse deelstaat Beieren verkiezingen voor het parlement aldaar. De lokale partij CSU, landelijk regeringspartner van de CDU, moest een flink klap incasseren en haalde ruim 10 procent minder stemmen en raakt daarmee de zetelmeerderheid in de deelstaat kwijt. De sociaaldemocratische SPD verliest en gaat door de helft en de patriotten van de AfD komen nieuw in het parlement met ruim 10 procent. De uitslag lijkt bovenal een afrekening van de Beierse bevolking met het landelijke beleid en de partijen die dit vormgeven.

De grote verliezer is dus de CSU, die verliest de absolute meerderheid in zetels en moet één of meerdere regeringspartners gaan zoeken om verder te kunnen regeren. Onduidelijk is nog welke partij(en) dit gaat worden. Met de intrede van de AfD is er voor de eerste keer sinds lange tijd weer een partij aan de rechterzijde van de CSU in het parlement gezeteld. Hier zet zich een trend verder die we elders in West-Europa ook zien, namelijk dat de Grüne flink winnen en hier zelfs de tweede partij is geworden. Een andere lokale kracht is de lijst Freie Wähler die met 11,6 procent de derde partij wordt.

De vrijstaat Beieren is een deelstaat gelegen in het zuidoosten van Duitlsand en is met 13 miljoen inwoners de tweede dichtst bevolkte deelstaat van het land. De regio geldt als economisch zeer sterk, vanwege de automobielindustrie, defensie en chemische industrie, landbouw en IT-technologie. Daarnaast is het vanwege de sterke culturele identiteit ook een veelbezochte plek voor toeristen. (Het Oktoberfeest bijvoorbeeld.)

Omdat de CSU landelijk de bondgenoot van de CDU van Bondskanselier Angela Merkel is, wordt er overal met grote aandacht naar deze verkiezingen gekeken. Onduidelijk is of de enorme klap die de CSU ontvangt gevolgen gaat hebben voor de landelijke samenwerking en daarmee het landelijke beleid van Duitsland.

Vlaams Belang en Groen winnen, N-VA en SP.a bloeden: Gemeenteraadsverkiezingen Vlaanderen 2018

Het is gebeurd, de Vlamingen hebben beslist hoe hun stad of gemeente de komende 6 jaar moet bestuurd worden.  Nu ja, de ‘Vlamingen’: ook alle vreemdelingen en allochtonen-met-Belgische-pas mogen stemmen.  Dat levert krasse staaltjes van islamisering op; in sommige districten van Antwerpen bv. smelten de Vlamingen zienderogen weg.  Maar laten we eerst focussen op de grote lijnen: die zien we door te kijken naar de resultaten van de Vlaamse nationale partijen voor de provincieraden.  Daar spelen lokale figuren en lijsten minder een rol, en stemmen mensen écht voor de partij van hun voorkeur.

In de provincie Antwerpen noteert de N-VA met 32,8% een verlies van zowat 3%, maar blijft de partij toch eenzaam aan de top torenen.  De christendemocratische CD&V is tweede partij met 15,4%, een licht verlies.  Derde partij wordt het links-ecologische Groen met 14,4%, een forse winst van bijna 5%.  Vierde partij wordt Vlaams Belang met 14,2%, een stevige winst van 3,4%.  Vijfde wordt de liberale Open VLD, die onder de 10% duikt, een licht verlies.  Zesde wordt een omlaagtuimelende socialistische SP.a, die nog 8% haalt, een stevig verlies van bijna 5%.  De extreemlinkse communistische PVDA tenslotte scoort 4,5%, een lichte winst van 1%.

In Antwerpen lijkt de situatie dus helder: linkse stemmen verschuiven van SP.a naar Groen en PVDA, rechtse stemmen verschuiven van NVA naar het VB, CD&V en Open VLD blijven relatief stabiel.

In de provincie West-Vlaanderen hetzelfde beeld, maar nog duidelijker:  De CD&V blijft er de grootste partij met bijna 26%, een licht verlies.  De N-VA wordt tweede, maar verliest een forse 5%.  Het Vlaams Belang wordt derde partij met een forse 14,4%, bijna een verdubbeling.  Open VLD wordt vierde met 13,4%, dat is status quo;  vijfde wordt SP.a met 12,4%, een verlies van 3%;  zesde wordt Groen met 12,2%, een forse winst van 5%.

Het forse verlies van NVA wordt hier dus omgezet in forse winst voor het VB, het verlies van SP.a vloeit ook hier naar Groen.

Ook in de provincie Oost-Vlaanderen geen goed nieuws voor N-VA: de partij blijft eerste partij met 21,5%, maar dat is bijna 5% minder dan in 2012.  Tweede partij is Open VLD, dat licht verliest.  Derde wordt CD&V, dat 2% verliest.  Vierde partij wordt Vlaams Belang, dat een forse 4% wint. Vijfde wordt Groen, dat stevig wint;  de SP.a dondert naar een schamele zesde stek, met minder dan 10%.  Laatste is PVDA met 3%.

In Limburg blijft CD&V de grootste met 25%, een verlies van 2,5%. N-VA wordt tweede met 21,5%, maar dat is een verlies van bijna 5%. SP.a wordt derde met 15,4%, en houdt zo opmerkelijk stand in Limburg.  Vierde is Open VLD met 12%, licht verlies.  Vlaams Belang moet hier genoegen nemen met de vijfde plek maar haalt daarbij toch 12,3%, een winst van 3% en voor Limburg een opmerkelijk hoge score.  Zesde partij wordt Groen met 8%, de PVDA krijgt 3%.  Opmerkelijk dus: wat er hier bij N-VA afgaat, gaat niet noodzakelijk naar het VB.  Bij Groen en SP.a is het beeld onduidelijk, omdat zij vroeger in kartel opkwamen.

In de provincie Vlaams-Brabant tenslotte wijkt het beeld doorgaans wat af, door de aanwezigheid van Franstaligen en de daarmee samenhangende taalproblematiek.  De N-VA is hier grootste partij, 25,4%, status quo.  CD&V wordt tweede met 17,6%, verlies van 2%.  Open VLD is derde, met 15,4%, licht verlies.  Groen wordt vierde met 15,1%, stevige winst van 5,5%. SP.a wordt vijfde met minder dan 10%, stevig verlies van 3%.  Vlaams Belang tenslotte moet genoegen nemen met de zesde stek, met 8,6%, een winst van 2%.  De partij van de Franstaligen, UF, boert achteruit naar 5,3%.  Vlaams Brabant wijkt dus als enige af van het beeld dat N-VA-stemmen naar het VB vloeien: het VB groeit, maar nauwelijks ten koste van N-VA.  Een mogelijke verklaring kan zijn dat het VB zijn 2% winst wel degelijk bij N-VA gehaald heeft, maar dat N-VA dat gecompenseerd heeft door stemmen af te romen bij CD&V en Open VLD.

Wie de grote tendensen bekijkt kan dus op het eerste zicht de indruk krijgen, dat er niet zoveel veranderd is:  de traditionele partijen lijken stabiel te blijven, de N-VA verliest aan het VB maar blijft erg groot, het VB wint, en aan de linkerzijde verschuiven stemmen van SP.a naar Groen en in mindere mate PVDA.  Het beeld verandert echter als men de zaken in een groter perspectief plaatst.  De drie traditionele partijen CD&V, VLD en SP.a, die vroeger samen vrijwel 100% hadden, zijn nu zowaar in 3 van de 5 Vlaamse provincies zelfs geen 50% meer waard; de ontzuiling vordert dus gestaag verder, en breekt Vlaanderen politiek verder open: van een politiek gebetonneerd landschap van drie naar een veel dynamischer, competitiever landschap van 6 partijen en meer.

Op links wordt de oude vermolmde SP.a verder afgetakeld zowel door Groen, dat aan momentum wint, als door een kleine extreemlinkse PVDA, die volgend jaar misschien kans maakt op Vlaamse zetels in Kamer en Vlaams Parlement, mocht het de kiesdrempel halen.

Op rechts tenslotte is het Vlaams Belang met deze scores helemaal terug.  Met een gewicht van tussen de 10% en de 15% is Tom Van Grieken met vlag en wimpel geslaagd in zijn eerste opdracht: deze verkiezingen winnen.  Dat zal het VB het vertrouwen geven om verder te gaan op de ingeslagen weg: de N-VA onophoudelijk duwen op zijn tere plekken, het niet-uitvoeren van alle gedane beloftes inzake ‘verandering’, of het nu inzake geldstroom naar Wallonië, immigratie of de asielkwestie gaat.  De zenuwachtigheid van de N-VA de voorbije weken bewees dat het VB daarmee raak treft, en deze verkiezingsscore is daarvan het bewijs.  Ook al zien vele nationalisten dat niet graag, we gaan dus het komende half jaar een bitse boksmatch tussen VB en N-VA tegemoet.  Want elk punt winst voor de ene, zo is vandaag gebleken, is een punt verlies voor de andere.

 

 

 

 

George Soros-rechter verkozen bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens !

Van links naar rechts: Soros, Pavli en Berberi

De Raad van Europa (RVE) verkoos op dinsdag 9 oktober drie nieuwe rechters voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Deze mandaten gelden voor negen jaar, maar zijn niet hernieuwbaar. Nu, negen jaren zijn ruim voldoende om negatieve invloeden te laten gelden.

Even ter herinnering:
De Raad van Europa is geen instelling van de Europese Unie (EU), maar een intergouvernementele organisatie die vooral tot doel heeft in Europa:
-de mensenrechten te beschermen
-de culturele verscheidenheid te bevorderen
en rassendiscriminatie en onverdraagzaamheid te bestrijden. (oef)

Het was nu de beurt aan Noorwegen, Turkije en Albanië om deze ambten in te vullen. Elk van de betrokken landen moest drie kandidaten naar voor schuiven. Zoals gebruikelijk besliste een ‘neutrale Jury’ of de kandidaten ‘ideologisch en cultureel’ in aanmerking kwamen, wat eigenlijk zoveel betekent dat ze de multiculturele, mondialistische en de opengrenzenpolitiek genegen moeten zijn. Twee van de drie Albanese kandidaten, Sokol Berberi en Darian Pavli, bekleedden hoge postjes bij de ‘Open Society’ van de George Soros. Het clubje van de Hongaarse Jood investeerde niet minder dan 130 miljoen euro in Albanië, waar het trouwens over een eigen kantoor beschikt.

Soros investeert liever in kleinere landen – hun stemmen wegen immers evenveel door als grote naties – omdat hij daar meer grip op krijgt. De plaatselijke afdelingen van Human Rights Watch en Amnesty International, waar beide kandidaat-rechters nauw bij aanleunen, genieten in Albanië met volle teugen van de monsterinbreng van Soros.

Stemming

Zoals te verwachten was haalde de ‘mensenrechtenadvocaat’ Darian Pavli het gemakkelijk met 98 van de 170 uitgebrachte stemmen(13 leden van de Raad onthielden zich). De man is al 15 jaar actief in alle mogelijke domeinen van de zogenaamde mensenrechten, eerst in New York en vervolgens in Tirana, waar hij zich bij de Open Society van Soros verdienstelijk maakte. We hadden al weinig of geen vertrouwen in de Europese rechtspraak. Maar met volgelingen van Soros als rechtsprekenden, bereikt het vertrouwen een absoluut dieptepunt.

Het geschreven verslag van de vergadering van de Raad Van Europa is bij ons weten nog niet beschikbaar. We weten dan ook niet hoe de Belgische leden van de Raad, waaronder N-VA’ers, stemden. Maar de banden die bestaan tussen N-VA-parlementsleden en Soros, doen het ergste vermoeden….We komen daar wel op terug.

Lees meer over de verbintenissen tussen George Soros en Europarlementariërs; George Soros heeft 11 Belgische partners die zijn agenda dienen, waaronder 1 N-VA’er

Uiteindelijk hebben die bombardementen zelf de humanitaire ramp enorm vergroot

De Secretaris-generaal van de NAVO Jens Stoltenberg liet deze week tijdens een bezoek aan Servië een aantal opmerkelijke uitspraken optekenen, hij beweerde onder anderen tegenover Servische studenten op de Universiteit van Belgrado dat de NAVO-bombardementen in 1999 tijdens de Joegoslavische burgeroorlog bedoeld waren om de Serven te beschermen tegen de eigen regering. De Nederlandse politicoloog Alfred Vierling deed bij het Joegoslaviëtribunaal in Den Haag aangifte tegen drie leden van de toenmalige Nederlandse regering voor hun rol hierin. Hij is kritisch over deze bewering van de Secretaris-generaal van de NAVO en ReAct heeft hem hierover enkele vragen voorgelegd.

Wat is volgens u precies de reden dat de NAVO ingreep in de Joegoslavische Burgeroorlog?

Oh, nou ja. Een aantal. Geopolitiek, het was de eerste keer na de implosie van de Sovjet-Unie dat de NAVO zich moest bewijzen als nuttige organisatie. Het was in de eerste plaats om de Duitse Alleingang tegen te gaan – in Amerikaanse ogen – Duitsland had al Slovenië losgepeuterd en heeft zo een beetje de hele Balkan tot haar uniek achterland kunnen maken. Nou, de Amerikanen wilden heel graag daar in de zachte onderbuik van Europa voor het eerst zich vestigen. Ja en dan ook wel praktisch om te waarborgen dat hun pijpleidingen van Konstanz via Kosovo en zo naar de Adriatische Zee zouden kunnen komen. Overigens dus helemaal strijdig met het belang van de Rotterdamse haven. En de Balkan een beetje lospeuteren uit de handen van Duitsland en de Russische invloedssfeer en daarmee dus Europa een beetje in de tang kunnen nemen, ik denk dat het dat vooral was. De NAVO is dan het nieuwe instrument, Duitsland heeft dat opgelegd gekregen, om daarmee dus Oost-Europa eigenlijk ook onder de Amerikaanse invloed te brengen, zoals West-Europa al geinfeodeerd was d.m.v. de Europese Unie.

Zijn er feiten die erop wijzen dat deze bombardementen hebben geleid tot bescherming van de Servische bevolking zoals de Secretaris-generaal van de NAVO beweert?

Nee, bombardementen beschermen over het algemeen niet en zeker niet als je 87 clusterbommen laat gooien, chemische fabrieken laat ontploffen en het hele land vol verarmd uranium bestrooit. Dat is natuurlijk gewoon chemische oorlogsvoering daar zijn dan ook zeker 2000, waarschijnlijk meer mensen omgekomen en er zijn later 2500 aan kanker doodgegaan en nog steeds heeft Joegoslavië de meeste kankergevallen in Europa. We hebben zwartboeken gezien van de – heel keurig bijgehouden door Joegoslavië – van wat er is aangericht, zowel materiële schade dat in de 200 miljard loopt, als foto’s van de mensen die ermee zijn omgekomen. De casus belli was geënsceneerd door William Walker, de architect van de USA oorlog in Nicaragua, met zogenaamde massagraven te Račak, waar later een Fins team van patholoog-anatomen vaststelden dat er geen Bosniaks maar Serven in lagen. Vergeet ook niet dat die bombardementen je natuurlijk altijd moet verkopen als precisiebombardementen, maar als je bruggen en hele dorpen gaat vernielen….

Kijk, eerst was het weer slecht en konden ze het niet goed zien en toen was er politieke aandrang om toch maar meer te bombarderen, want ze wilden geen grondoorlog en ja als je dan meer wil bombarderen dan moet je ook meer doelen hebben. Eigenlijk hadden ze te weinig doelen en de doelen werden in de NAVO, politiek vaag in de raad vastgesteld, maar in de praktijk eigenlijk door de Amerikaanse legertop. Maar zeker voor de tweede vlucht – bommenwerpers kunnen niet gaan landen met bommen die ze al bij zich dragen – die moeten dan toch als ze hun doel missen op een ander doel worden gegooid, nou die doelen worden gewoon door Saceur, dat is via de Amerikaanse commandostructuur voorgeschreven. Dan is men natuurlijk de bruggen en zo gaan bombarderen, dan komen daar burgers bij om, dus dan wordt het een vuile oorlog. Als het erom gaat van; hebben we het leed voorkomen? Dan is er nog wel een verschil tussen mogelijk een goed voornemen en een eindresultaat, want men heeft dan wel gezegd, ja ja er waren zoveel vluchtelingen, mensen op de vlucht voor de Serven, ja want Milošević was het mohammedaanse UCK gaan aanvallen nadat de Amerikaanse ambassadeur dat een terroristische organisatie noemde, maar uiteindelijk hebben die bombardementen zelf de humanitaire ramp enorm vergroot. Er zijn daardoor 250.000 mensen op de vlucht gegaan, op een gegeven moment kwamen in de omringende landen van Servië meer vluchtelingen aan dan dat er ooit uit Joegoslavië zijn gevlucht. Dus het is een volkomen debacle als je het resultaat wil afmeten aan de bedoelingen van de NAVO.

Wat zou de Secretaris-generaal van de NAVO dan met het beschermen van Serven tegen de eigen regering bedoelen?

Als dat zo is dan is het toch wel vreemd dat er geen enkele dissident is aangespoeld in omringende landen. Men is Joegoslavië gaan bombarderen en de bevolking heeft als één man zich achter de regering opgesteld. Natuurlijk ook in Bosnië al, waarbij die bombardementen op iedereen vielen, niet alleen de Serven, maar ook de Moslims die niet achter Alija Izetbegović – de Amerikaanse zetbaas – stonden en de Kroaten. Dus laat ik zeggen die bombardementen, kun je van te voren wel weten, die zorgen er juist voor dat een bevolking achter de aangevallen regering gaat staan, dan speelt een nationalisme dat misschien de Amerikaan en de West-Europeaan onderschat. Maar in de Balkan daar hebben zeker de Serven eeuwen overleefd door een nationale samenhang en die zijn natuurlijk achter hun regering gaan staan. Bovendien, wie was dan die regering? Ze hebben wel Milošević, die overigens die oorlog heel goed militair aankon, die hebben ze wel tot de Dayton-akkoorden en tot EU-lidmaatschap willen bombarderen, dus de joint ventures werden niet geraakt, daardoor moesten die bombardementen ook steeds meer worden opgevoerd. Maar uiteindelijk is het eindresultaat dat de meeste Balkanlanden deze enorme klap van die bombardementen niet te boven zijn gekomen. Europa moest dat dan weer – met kosten van zo’n 250 miljard – erin steken om het op te bouwen. Dat niet is gebeurd. Er is eigenlijk op allerlei terreinen vanuit het perspectief van de officiële NAVO doelstellingen vooral geen verlies geleden. Wel heeft madame Albright persoonlijk de goudmijnen van Joegoslavië ingepikt.

Heeft u verder nog iets toe te voegen over deze kwestie?

Als mensen nog verder willen studeren op deze kwestie kan ik nog wel wat boeken opnoemen; een interessant boek heet Pyrrus in Kosovo van Rob de Wijk, er zijn de boeken die ik eerder noemde uit Joegoslavië NATO Crimes in Yugoslavia: Documentary Evidence, de een van materiële schade en de ander van slachtoffers die gebombardeerd zijn. En dan hebben we ook voor degenen die Frans lezen Maîtres du monde ? ou Les dessous de la guerre des Balkans, mensen die destijds die NAVO (illegale) bombardementen bekritiseerden in Parijs bijeengekomen onder de naam Dialogue, waar ikzelf aan meewerkte, daar hebben ze deze uitgaves van gemaakt, de uitgever is Le Temps des Cerises. En La Justice et La Guerre/Justice and War, vol 8. Daarin wordt eigenlijk de hele problematiek wel beschreven en ook gekwantificeerd, meer dan ik nu in een seconde kan weergeven. Het is wel zo en dan wil er ook niet even bij zeggen, dat Nederland er heel diep in de modder staat, omdat bij de planning, de operationele planning, daar zijn er vier van, daar waren er toch twee van in handen van Nederlandse militairen. Dus we hebben heel intensief niet alleen meegebombardeerd, maar ook gepland waar nou die bommen moesten vallen en ik heb zelf weleens iemand verdedigd wiens dochter daar op de brug van Varvarin is doodgebombardeerd. De piloten ‘onze jongens’ van de Nederlandse F-16 ’s die dat deden kregen in Nederland een lintje. Dus laat ik zeggen; Nederland is daar heel schijnheilig in als land door te blijven zeggen dat het de internationale rechtsorde wil beschermen. Een van de effecten van het bombardement op Joegoslavië is dat het zo’n beetje de hele Verenigde Naties en hun verdragen heeft weggebombardeerd.

Wilfred – Een echte Vlaamse leeuw

De Nederlandse volksmuzikant Wilfred heeft een nieuw muzieknummer uitgebracht en publiceert deze voor het publiek, zoals bij eerdere muzieknummers ook het geval was, op zijn Youtube-kanaal. Het nummer draagt de naam ‘Een echte Vlaamse leeuw’ en gaat over Willem van Rubroek, de uit Rubroek afkomstige Vlaamse missionaris van de orde van Franciscanen. Willem leefde begin 13e eeuw. Wederom een mooie tekst met veel passie gezongen. Beluister het nummer hieronder.

 

Showproces tegen Friese pro-Zwarte Piet demonstranten onderweg

Vandaag gaat in de rechtbank van Leeuwarden dag twee van het strafproces van start tegen de groep Friezen die het vorige jaar de snelweg blokkeerden. Reden hiervoor was het tegenhouden van een groep extreemlinkse activisten die vanuit Amsterdam met bussen onderweg waren om de intocht van Sinterklaas in Friesland te verstoren. Waar het Openbaar Ministerie (OM) nimmer overgaat tot vervolging wanneer extreemlinks protesten van andersdenkenden verstoort, bleek nu vrijheid van demonstratie wel een grond te zijn voor vervolging.

De rechtszaak tegen 34 Friese A7-blokkeerders is gisteren begonnen. Hieronder bevindt zich ook de landelijk bekende Friese verdediger van Zwarte Piet Jenny Douwes. Volgens het OM gaat het in deze strafzaak niet over de vraag of Zwarte Piet een uiting van racisme is, maar hebben de Friezen de anti-Zwarte Piet-activisten belet om te demonstreren en worden ze daarom vervolgd. De blokkeerders beweren daarentegen dat ze hun kinderen en andere feestvierders wel moesten beschermen tegen de relschoppers.

Terwijl de extreemlinkse activisten bijval ontvangen vanuit het Nederlandse partijkartel en de hogere burgerij, is onder gewone mensen een overweldigende bijval voor de Friezen die opstonden tegen deze multiculturele invasie. Op diverse snelwegen verschenen dan ook spandoeken en via de sociale media spraken velen hun steun uit voor hen die opkwamen voor hun kinderen en het traditionele Sinterklaasfeest.

Hoewel het enkel een juridische kwestie lijkt, met mogelijk zware celstraffen tot wel 9 jaar, is het ook een botsing tussen een kosmopolitische klasse en haar overheid tegen gewone mensen die hun cultuur en buren willen beschermen.

UNIA-persverantwoordelijke knutselt wc-rol met Vlaams Belang-pamflet en toont het fier op Facebook

Wat krijgen we nu? De persman van UNIA die een wc-rol vasthoudt met een pamflet van het Vlaams Belang er omheen gerold. U kent UNIA wel, het vetgesubsidieerde orgaan van links dat er enkel en alleen op uit is om Vlamingen erop te wijzen dat ze blanke gepriviligeerde supremacisten zijn die zich nederig moeten gedragen tegenover alle minderheden die dit land telt.

Maar serieus nu, Michaël François, een kandidaat voor Défi, het voormalige Vlamingenhatende FDF van Olivier Maingain, toont zijn haat tegenover het Vlaams Belang middels een zelfgeknutselde Vlaams-Belang-wc-rol. Hij maakte er zelfs een filmpje mee voor op zijn Facebook. En deze man is dus de Franstalige contactpersoon van UNIA voor de persmensen. Maar nu hoor je zijn perscontacten niet, behalve dan bruzz.be.

mfidl2.png

Michaël François, dames en heren, de persverantwoordelijke van UNIA.

En UNIA, zijn werkgever dus, verwoordt hun strijdidealen nochtans erg duidelijk op hun pagina: “voor gelijke kansen en bestrijding van discriminatie en racisme”. Gelijke kansen, jazeker! Maar niet voor VB’ers dus. Die zijn voor UNIA iets minder gelijk dan de rest. Nochtans betaalden ook alle VB-kiezers mee aan de 37.316,52 euro subsidie die UNIA voor het werkjaar 2018 in ontvangst mocht nemen van de Vlaamse overheid. Of voor het totale kostenplaatje in 2017: “8,1 miljoen euro van de federale overheid, de gewesten en de gemeenschappen.” (Cijfer afkomstig van hun eigen website.)

Waar zit PANO nu? Of de vrt in het algemeen?

mfidl.png

mfidl3.png

fmvu.png

« Oudere berichten