Mars tegen Marrakesh WINT bij Raad van State: we mogen zondag betogen, in Brussel!

Een klinkende overwinning voor de organisatoren van de Mars tegen Marrakesh. De Raad van State besliste immers vanavond om het verbod tegen één van de voorstellen van de mensen achter de mars te vernietigen. Dat wil zeggen dat we zondag, ongestoord, onze stem in Brussel mogen en zullen laten horen.

Twee aanvragen werden ingediend voor de Mars. Aanvankelijk werd een betoging door Brussel aangevraagd die zou vertrekken aan het Noordstation. Nadat deze door PS’ers Vervoort en Close werd verboden, werd een nieuwe aanvraag ingediend voor een statische manifestatie aan het Shumannplein, aan de Europese Commissie.

Het is die eerste aanvraag die verboden blijft en de tweede waarvan de Raad van State het verbod heeft opgeheven. Concreet wil dit zeggen dat we, onder bescherming van de politie, zondag bijeen mogen komen aan het Shumannplein, alwaar een stilstaande manifestatie zal gehouden worden met toespraken.

Deze overwinning van de verschillende organiserende verenigingen is een ‘pain in the ass‘ voor de Brusselse socialisten, die dachten de vrijheid van meningsuiting op basis van politieke voorkeur aan banden te kunnen leggen. Neem daarbij het feit dat niet minder dan 7 (zeven!) advocaten door de tegenpartij waren ingehuurd. Dat kost de belastingbetaler weer een mooie duit… met dank aan de PS-dictatuur.

Meer details zullen de komende uren (ten laatste morgen tegen de middag) volgen. Ondertussen blijven we verder mobiliseren. Brussel is zondag van ons en het recht op betogen heeft gewonnen! Tot dan!

Hieronder (een deel van) de uitspraak door de Raad van State:

a2.png

a1.png

Mars tegen Marrakesh, Politiebron: ‘Bij meer dan 1000 aanwezigen niet aanhouden maar gedogen’

De mobilisatie voor de Mars van Marrakech zondag om 12 uur aan het Centraal Station van Brussel loopt als een speer.  Het aantal mensen, dat zich nu aanwezig gemeld heeft op het Facebookevenement, heeft nu de kaap van de 12000 overschreden.  Dat betekent niet dat er ook 12000 mensen zullen zijn, een ‘click’ is snel gegeven, maar de organisatoren hopen toch voorbij de 1000 man te gaan.  En dat, zo blijkt, zal wellicht ook voor de politie een kantelpunt zijn om niet te kiezen voor arrestaties, maar voor gedoogafspraken met de organisatoren.

De Mars van Marrakech, een vreedzaam en geweldloos volksprotest tegen het slechte immigratiebeleid, nu zondag 16 december, werd om louter politieke motieven verboden door de PS-potentaten van Brussel, Close en Vervoort.  ‘ Een bruine mars in Brussel is onmogelijk’, zo verklaarden ze stoer.  Uiteraard zijn het ook voor hen volgend jaar verkiezingen, en jezelf bij een Franstalig kiespubliek verkopen als koene strijder tegen ‘fascisme ende racisme’ werkt altijd.

Na scherpe kritiek vanuit Vlaanderen op die aanslag op de vrije meningsuiting reageerde Vervoort hypocriet met: ‘We leven in een rechtsstaat, ze kunnen naar de Raad van State trekken.’  Maar sinds de dag waarop men het verbod rondtoeterde via de media, 12 december, en nu 14 december weigert Vervoort zijn besluit aan de aanvragers van de manifestatie te bezorgen.

Ook journalisten krijgen het niet te zien.  Zo maakt men een procedure bij de Raad van State zo goed als onmogelijk, en dat is ongetwijfeld de bedoeling.  Een aanfluiting van alle wetten en van de rechtsstaat, maar had u wat anders verwacht van de PS?

De organisatoren geven intussen duidelijk de boodschap dat zij ter plekke zondag graag met de politie afspraken willen maken om een goede betoging mogelijk te maken, en die heeft daar wel oren naar, zo blijkt uit een artikel in Het Nieuwsblad.  Oorzaak is de verwachte grote opkomst.  Het Nieuwsblad schrijft:  ‘ Dat de organisatoren toch doorzetten en naar Brussel zullen afzakken, zorgt voor enkele kopbrekens bij de politiemensen. “Als de betogers met pakweg meer dan duizend man komen, zal het onbegonnen werk zijn om hen allemaal tegen te houden en op te pakken. Dan moeten ze de betoging misschien ‘gedogen’. Maar daarover is nog geen beslissing gevallen.”

Ook Vervoort had eigenlijk al een voorzet in die richting gegeven: ‘ De politiediensten zullen alles in het werk stellen om het besluit dat ik genomen heb uit te voeren”, aldus Vervoort, die erop wijst dat hij niet verantwoordelijk is voor de manier waarop de politie haar taken uitvoert.  Dat laatste geeft natuurlijk aan de politiemensen ter plekke de ruimte in te schatten wat haalbaar is en wat niet.  Als 1000 mensen zich op de grond zetten en weigeren zich te laten aanhouden is de situatie eigenlijk onoplosbaar.  Tenzij je die mensen toelaat zich vreedzaam naar een andere locatie te begeven, natuurlijk, zoals pakweg het Schumannplein in de Europese wijk, dat weliswaar politiek symbolisch is maar op een zondag verlaten is en dus erg makkelijk te beveiligen valt.

Alle geïnteresseerden weten dus wat hen te doen staat zondag:  uzelf niet laten bangmaken door de leugenpers, uzelf geen angst laten inboezemen door allerlei Indianenverhalen, maar gewoon datgene doen wat u als burger mag doen:  voor een dagje Kerstmarkt de trein nemen naar Brussel Centraal, om daar zo rond 12 uur aanwezig te zijn.  Klokslag 12 uur uzelf groeperen met vele anderen.  En dan, naargelang de mogelijkheden, vreedzaam uw mening uiten met slogans als ‘Marrakech weg ermee ‘ en ‘Michel ontslag’.  Een confrontatie met de politie is NIET gewenst, vreedzaam en geweldloos verzet tegen een onwettige arrestatie kan wel door neerzitten, inhaken, niet vrijwillig meegaan…  Lees HIER ook nog wat tips en informatie door.  Tot zondag, 12 uur!  

Mars tegen Marrakesh gaat door, Brussel Centraal, 12 uur, oproep tot vreedzaam verzet tegen PS-verbod

Er is de voorbije uren druk overleg geweest tussen alle organisatoren en de beslissing is gevallen: verbod of niet, wij gaan zondag naar Brussel om er als burgers van dit land vreedzaam en massaal te protesteren tegen het slechte VN-Marrakeshpact voor meer immigratie. Uiteraard wordt de manifestatie ook meteen een protest tegen de dictatoriale politiek van de PS in Brussel, die de betoging verbood. Het negeren van zo’n dictatoriaal verbod is nodig: wij hebben ons recht op vrije meningsuiting en dat laten we ons door niemand afnemen. Om het de PS zo lastig mogelijk te maken wordt de verzamelplaats gewijzigd van Brussel Noord naar Brussel Centraal, midden in het centrum van de stad.

Dat de manifestatie nu officieel verboden is zorgt ervoor dat deelnemers zich slim moeten opstellen, en zich ook vragen stellen over mogelijke gevolgen en risico’s. De organisatoren hebben daarom in samenspraak met advocaten deze richtlijnen opgesteld:

We gaan manifesteren zondag en het is verboden, wat te doen?

Zal ik komen met vlaggen, hesjes, spandoeken, bordjes?

De manifestatie is door de PS dictatoriaal verboden, dus we moeten slim zijn. Zodra u op weg gaat naar Brussel gaat u erheen om de Kerstmarkt of de mooie Grote Markt of vrienden te bezoeken en u bent onderweg best niet herkenbaar als manifestant. De politie mag en kan u in principe niet verhinderen de Kerstmarkt te bezoeken of een dagje als toerist Brussel te bezoeken.

Kan de politie mij aanhouden?

De politie mag iemand ‘gerechtelijk’ aanhouden, als hij een misdrijf pleegt: dat gaan wij niet doen. De politie mag iemand ‘administratief’ aanhouden, als hij bv. deelneemt aan een verboden betoging, maar in principe niet vooraf.

Komt dat op mijn strafblad?

Neen, de administratieve aanhouding komt NIET op uw strafblad. Zolang u geen misdrijf pleegt, en daartoe roepen wij uiteraard sterk op, heeft dat geen enkel gevolg.

Kan ik een GAS-boete krijgen?

Ja, het is mogelijk dat er u nadien een ‘gemeentelijke administratieve sanctie’ wordt toegestuurd per brief. Het gaat om een relatief beperkte geldsom. Het gebruik van GAS-boetes tegen betogers is echter in strijd met wet en grondwet, dat zullen wij dus nadien massaal met modellen van bezwaarschriften aanvechten. En ook een GAS-boete komt niet op uw strafblad.

Moet ik alles doen wat de politie zegt?

Bij recente betogingen in Brussel heeft de politie mensen vernederend behandeld door ze vast te ketenen aan verlichtingspalen of vernederend in rijtjes achter elkaar te zetten: dat hoeft u niet te aanvaarden. Ook indien u ‘administratief’ aangehouden wordt, zonder dat u actief gemanifesteerd hebt, moet u verontwaardigd verbaal protesteren en bv. vreedzaam op de grond gaan zitten en uw armen inhaken met de mensen rondom u. U hoeft geenszins actief te helpen om uzelf in een politiebusje te krijgen. Zolang u geen agenten duwt of slaat is er ook geen sprake van weerspannigheid.

Hoe verloopt de administratieve aanhouding verder?

Zodra de politie u eventueel in een politiebusje heeft gekregen wordt u vervoerd naar een sporthal of politiekazerne. Uw identiteit wordt gecontroleerd en u zal een tijd (ongeboeid) plaatsnemen in een afgesloten hal. Zodra de politie vindt dat het evenement voorbij is wordt u in groepjes weer vrijgelaten. Het is dus best vooraf goed af te spreken met uw collega-manifestanten waar men zich nadien weer ziet en telefoonnummers uit te wisselen.

Kan ik opdraaien voor schade van eventuele rellen?

Wij roepen op tot vreedzaam protest en geen enkele vorm van vernielingen aan privé-eigendom. Iedereen is volgens Belgisch recht uitsluitend verantwoordelijk voor wat hijzelf doet. De enige die dus aansprakelijk kan gesteld worden voor eventuele schade bij rellen is de man of vrouw die die schade veroorzaakt. Zolang u zich houdt aan bovenstaande richtlijnen, kan niemand achteraf welke schade dan ook op u verhalen.

Nee aan de Michel-dictatuur, nee aan de PS-dictatuur, nee aan het slechte Marrakech-pact!

Tot zondag in Brussel, 12 uur, Brussel – Centraal!

Les ‘Gilets Jaunes’ en de Zonnekoning

Wie zijn die mensen die het leven van het regime verzuren en al vijf weken actie voeren in Frankrijk?  Volgens de bekendste Gentse leugenaar, die ook in het Europees Parlement zetelt, zou extreemrechts deze mensen manipuleren. Steve Bannon en Marine Le Pen zouden daarvoor verantwoordelijk zijn. Pure nonsens, die we van die man die voor collocatie in aanmerking komt, gewoon zijn.

Er zijn drie soorten Gele Hesjes (Gilets Jaunes):

De echte, de initiatiefnemers, de sukkelaars die op hun tandvlees zitten en het fluorvestje uit de koffer haalden om de hoge klimaatbelastingen op de brandstof aan te klagen. Zij die van hout geen pijlen meer weten te maken, door allerlei taksen en zich geen enkele vorm van ontspanning kunnen permitteren. Zij die met minder dan 1000 euro per maand moeten zien rond te komen, terwijl er miljarden euro’s naar allerlei vormen van migratie vloeien. Zij die hun enige vrijheid, hun oud (diesel) wagentje, niet meer mogen gebruiken omdat de klimaatreligie het zo wil.

Zij die overspoeld worden door allerlei gelukzoekers, maar daar niet over mogen spreken omdat het wel eens als racisme zou kunnen geïnterpreteerd worden. Zij die hun gezondheid zien achteruit gaan omdat ze de dokters- en hospitalisatiekosten niet meer kunnen betalen. Dan zijn er nog de miskenden uit de agrarische gebieden, les sans-dents (de tandelozen), zoals de socialist Hollande het verwoordde. Dat lijstje zouden we met groot gemak kunnen aanvullen… Deze groep moet dan van parlementsleden van de meerderheid vernemen dat ze bij benadering niet weten hoeveel het minimum maandelijks loon (SMIC) van een arbeider bedraagt. Het verhaal van het dik varken dat niet beseft dat het mager varken honger heeft.

Dan zijn er de ‘casseurs’, meestal uit de kringen van antifa en anarchisten. Vaak leeggangers uit betere milieus die er alleen op uit zijn te vernielen, te verwonden en zelfs te doden. Kasseistenen of molotovcocktails, gericht op mensen, zijn immers dodelijke wapens. Dat zijn de vernielers van de openbare gebouwen, metrostations, enz.  De veiligheidsdiensten kennen dat uitschot, maar kunnen of willen er niets aan doen. Misschien ziet het regime er een welgekomen bondgenoot in, dit om de echte gele hesjes en heel de protesterende beweging in diskrediet te brengen. Een poging om het te laten doodbloeden, heet dat dan. Wij zijn trouwens niet de enigen die dat denken en poneren.

Tot slot heb je nog de etnische groepen, het racaille uit de Franse voorsteden. Zij die van de gelegenheid gebruik maken om de luxewinkels te bestormen en te plunderen. Zij die er de uitgelezen kans inzien om gratis hun kerstinkopen te doen, al zijn het meestal moslims. ‘Paris vaut bien une messe’, zullen ze denken…

m1.png

En hoe reageerde het Elysée?

Macron keek toe en deed wekenlang alsof zijn neus bloedde. Vorige maandag kwam de Zonnekoning dan eindelijk toch uit zijn bunker. Via de televisiezenders sprak hij de bevolking toe. Het was eerder een commedia dell’arte dan een toespraak. Met (bijna) tranen in de ogen pleitte hij schuldig voor enkele onrechtvaardigheden die hij het volk had aangedaan. Hij beloofde wat kruimels, met de hoop dat de gele hesjes – de virtuele nagels van zijn doodskist – voortaan zouden thuisblijven. Vanaf volgend jaar zouden de laagste lonen er 100 euro bruto per maand bij krijgen en her en der werd er met wat procentjes gegoocheld. Enfin, schnabbels om 3 à 4 baguettes en een camembert mee te kopen.

Maar hij heeft in het verleden zozeer gelogen, dat sommigen zijn toespraak zelfs niet wilden beluisteren. Zijn haring braadt niet meer. Het doet ons een beetje denken aan de Roemeense, communistische dictator Nicolae Ceaușescu, die, wanneer de volksopstand al bezig was, ook aan iedereen een hoger loon beloofde. We weten hoe het hem verliep.

Tijdens de campagne voor de presidentsverkiezingen waarschuwde Macron voor een burgeroorlog indien Marine Le Pen het zou halen. Wel, die burgeroorlog is niet ver af, maar dat ligt niet aan Marine Le Pen, maar aan hemzelf.

Het volk heeft het gehad met die man, de slechtste president uit de lange Franse geschiedenis. Dat sommigen zelfs terugwillen naar de periode onder Hollande – ook niet meteen de vrolijkste – spreekt boekdelen. Het volk wil hen niet meer, Macron en zijn Brigitte.  Het hautaine koppel wordt door het grootste deel van de Fransen uitgespuwd.

Intussen tekende ook Frankrijk het Marrakesh-pact en vond er in Straatsburg opnieuw een aanslag plaats die het leven van onschuldige mensen heeft gekost. De aanslag werd gepleegd door een zware crimineel (27 misdaden, de eerste veroordeling in 1999!) die in de gevangenis radicaliseerde, om hun politiekcorrect jargon te gebruiken.

m2.pngZe proberen ook te verdoezelen dat de slogan ‘Marrakesh, c’est non’ meerdere malen te zien was in optochten van les Gilets Jaunes. Maar dat wegmoffelen lukt de leugenpers niet meer, alles komt uit dankzij de sociale media. Het Elysée en Matignon hebben natuurlijk liever dat het over de brandstofprijzen gaat, waar ze nog vat op hebben. Maar betogen tegen het Marrakesh-pact, dat niet, daar zijn ze als de dood voor. Dat zou het Rassemblement National wel eens wind in de zeilen kunnen geven.

Dégage Macron, of om het met de woorden van Sarkozy te zeggen:  ‘Cassetoi pov’ con’

‘Mars tegen Marrakesh’: PS-dictators verbieden, organisatoren gaan door

De burgemeester van Brussel, Close, en de zogenaamde ‘minister-president’ van het zogenaamde ‘Brusselse gewest’, Rudi Vervoort, allebei van PS-signatuur, hebben zopas laten weten dat ze de voor zondag geplande rechtse ‘Mars tegen Marrakesh’ verbieden. Die aanslag op de vrije meningsuiting wordt zonder verpinken gebaseerd op de inhoud van de politieke mening die de organisatoren willen verkondigen: een optocht met kritiek op het immigratiebeleid is volgens de twee PS-dictators te beschouwen als een ‘bruine mars’, en dus onaanvaardbaar. De organisatoren leggen zich hier niet bij neer, stappen al zeker naar de Raad van State en overleggen verder over wat er eventueel zondag staat te gebeuren.

Het lijkt erop dat het grote succes van de door rechtse jongerenverenigingen aangekondigde mars tegen Marrakesh, toch al zeker op Facebook, voor zenuwachtigheid zorgt in Brusselse politieke kringen. Het evenement, gedragen door studentenverenigingen KVHV en NSV, jongerenbeweging Schild en Vrienden, Voorpost, Vlaams Belang Jongeren, jongereninitiatief ‘Make Vlaanderen great again’ en ons eigen REACT, heeft intussen op Facebook de 11.000 aanwezigen overschreden. De N-VA wil als partij niet deelnemen, maar tal van lokale N-VA-leden en -afdelingen willen erbij zijn. Zelfs als maar 1 op 4 van de 11.000 Facebookfans komt (maar jullie komen natuurlijk allemaal!) zal dat een indrukwekkende betoging opleveren.

Op een vergadering gisteravond in Gent, waar de gemiddelde leeftijd vooraan in de 20 was, was het enthousiasme groot. ‘Voor de eerste keer overschrijden we de tegenstellingen tussen onze verenigingen om samen te werken voor de redding van ons land van de massa-immigratie’, zo klonk het. ‘ En we gaan een instrument van politieke actie dat tot nog toe eigenlijk enkel door links werd gebruikt, het massaal op straat brengen van mensen, nu eindelijk ook eens voor de goede rechtse zaak gebruiken. De maat is vol, het wordt tijd om in actie te komen. ’

Een verbod werd op dat ogenblik al denkbaar geacht, maar er werden twee constructieve stappen gezet om de eventuele bezwaren van Brussel tegemoet te komen: er werd een stevige eigen ordedienst opgebouwd, die zal waken over het volgen van de richtlijnen (waaronder een verbod op het aanrichten van vernielingen), en er werd zelfs beslist eventueel akkoord te gaan met een statische manifestatie op het symbolische Schumannplein, in de Europese wijk. Toch waren er al bedenkingen te horen: ‘In Brussel is de vrije meningsuiting al lang afgeschaft voor rechts, de PS zal nooit toelating geven voor een democratische manifestatie met Vlaamse kritiek op hun slechte immigratiebeleid.’

Die voorspelling bleek inderdaad juist, want vandaag volgde dus het verbod. Dat is kompleet onwettig: De Belgische grondwet voorziet dat de vrije meningsuiting gewaarborgd is, en dat de preventieve censuur verboden is: een bestuur mag de toelating van een manifestatie nooit laten afhangen van de inhoud van de mening die er zal geuit worden. Wat Close en Vervoort hier doen is manifest de grondwet overtreden, en dictatoriaal optreden. Dat hoeft uiteraard niet te verwonderen, nu we zowaar zelfs een dictatoriale regering Michel-II hebben die denkt dat ze het land mag besturen met amper een derde van de zetels in het parlement!

Namens de organisatoren liet de woordvoerder, Filip Brusselmans, meteen weten dat zij dit verbod in geen geval aanvaarden. ‘We gaan ons nog verder beraden over wat ons te doen staat’, zo liet hij weten, ‘ maar de kans is alvast groot dat we in een spoedprocedure naar de Raad van State trekken om dit onwettige verbod te laten intrekken.

Door onze optocht een ‘bruine mars’ te noemen hebben Close en Vervoort openlijk aangegeven dat ze ons enkel om politieke redenen een verbod opleggen, en dat is in een vrij land onaanvaardbaar. Ook wij hebben recht op onze vrije meningsuiting.’

De leugenpers probeert intussen actief de mobilisatie voor de Mars te verstoren door hysterische verhalen te verzinnen  over honderden woeste hooligans die zich zouden willen mengen onder de Mars om allerlei onnoemelijke dingen te doen. Vooral de linkse onzinkrant De Morgen loopt weer eens voorop.  De bedoeling is ‘gewone mensen’ af te schrikken om zondag naar Brussel te komen. ‘ Er is hoegenaamd niets om je zorgen over te maken’, zo klinkt het bij één van de verantwoordelijken van de ordedienst van de organisatie. ‘Wij zullen klare richtlijnen uitwerken, waaronder een oproep om geen enkele vorm van privé-eigendom te beschadigen, en we zullen een ordedienst hebben die daarop toeziet. Al wie met ons wil meedoen, voetbalfan of niet, is van harte welkom; al wie andere plannen heeft vragen we vriendelijk om weg te blijven.  En niemand kan gestraft of vervolgd worden voor wat iemand anders doet.

Laat u dus niet bangmaken:  onze mening in onze hoofdstad uiten is onze plicht én ons recht.  Het moet zondag massaal en vastberaden duidelijk worden dat deze nepregering ‘Michel II’ geen draagvlak heeft, dat de massa-immigratie moet stoppen, en dat dat slechte Marrakeshpakt maar op één plek thuishoort: in de vuilnisbak. Tot zondag om 12 uur in Brussel!

(VIDEO) Uniek protest op Immigratietop in Marrakech door Udo Voigt (NPD)

In Marrakech wordt momenteel de beruchte VN-Immigratietop gehouden om het ‘Global Compact’ aan te nemen, de tekst die ervoor moet zorgen dat immigratie een mensenrecht wordt, en miljoenen nieuwe immigranten Europa kunnen overspoelen.  De top met staatshoofden en regeringsleiders is beveiligd als een versterkte vesting, en niemand kan er dus protesteren tegen deze onzin.  Slechts één man slaagde daar wel in: Udo Voigt, Europees parlementslid voor de rechts-nationalistische partij NPD.  ‘Immigration kills Germany’, maakte hij duidelijk voor een verbijsterd publiek van diplomaten en regeringsleiders.

Het Europese parlement met meer dan 750 leden stuurde een delegatie van slechts 10 Europese parlementsleden naar Marrakesh.  Udo Voigt slaagde erin daarin een plaatsje te verwerven, iets wat andere immigratiekritische partijen als AfD of Vlaams Belang niet lukte.

Vooraf werd Udo Voigt op het hart gedrukt dat hij vooral de ‘consensus’ van de EU-delegatie niet mocht doorbreken: die ‘consensus’ luidde natuurlijk, dat het Global Compact geweldig is en dat we vooral meer moeten benadrukken hoe positief, verrijkend en interessant voor Europa de massale toevloed van immigranten is…

Op het terrein van de Marrakesh-top werd Voigt voortdurend geschaduwd door veiligheidsdiensten en EU-personeel, maar ze konden toch niet verhinderen dat hij wel degelijk protest liet horen.  Een plakkaat werd ontvouwd met de  duidelijke tekst: ‘Immigration kills Germany’, immigratie doodt Duitsland.  De aanwezige veiligheidsdienst van de VN greep meteen in tegen de vrije meningsuiting, en verwijderde het plakkaat.

Meteen stroomden meer veiligheidsagenten toe, en drie cameraploegen die beelden hadden gemaakt van het protest, werden dictatoriaal gedwongen hun beelden te wissen.  Gelukkig was een onbekende in staat zijn beelden meteen via internet naar Duitsland door te sturen, waardoor ze niet konden gewist worden, en we deze beelden van het protest toch te zien krijgen.

Voigt werd kort aangehouden en kreeg dan bevel het terrein te verlaten.  De leider van de EU-delegatie liet al weten zeer misnoegd te zijn over zijn protest, en de kans is groot dat Voigt vanuit het Parlement ook nog sancties opgelegd krijgt.  De EU wil immers géén open debat over immigratie; wie van de politiek-correcte lijn afwijkt, moet gestraft worden.  Dat is zelfs in het Europese Parlement, dat toch een voorbeeld van vrije meningsuiting zou moeten zijn, niet anders.

Maar de stem van het volk van Duitsland, en van de vele andere Europese volkeren, was dus dankzij Voigt toch te horen op het terrein van de Marrakesh-top.  Dan zeggen wij: das war toll!

 

Zondag in Brussel: Mars tegen Marrakesh! Doe mee en vervoeg de reeds 10.000 aanwezigen

De Belgische eerste minister Charles Michel heeft vandaag naar eigen zeggen “voor de goede kant van de geschiedenis” gekozen. Dit zei hij nadat hij en een 150-tal andere regeringsleiders vanuit de hele wereld handjeklap deden teneinde het inmiddels beruchte VN-migratiepact goed te keuren. De ‘nieuwe’ Belgische regering, gesteund door links en extreemlinks, zag dat het goed was.

Maar wie het helemaal niet eens is met dit pact, Jan Modaal – die het niet ziet zitten dat nog meer vreemdelingen de trip naar Europa aanvatten om ten slotte in het sociale vangnet te belanden waar we allen veel voor moeten betalen -, ziet het met lede ogen aan. Uit verschillende peilingen, waarvan sommigen niet meer terug te vinden zijn, blijkt namelijk dat gemiddeld 80% van de Vlamingen tegen het VN-migratiepact gekant is.

Dat cijfer werd genegeerd door Michel en Co en ook de 150.000 handtekeningen die het Vlaams Belang verzamelde tegen het pact deden er voor ‘onze’ leiders niet toe. Wat plots wél van tel blijkt, zijn de 65.000 verzamelde bakfietsers die van het klimaat een absolute topprioriteit willen maken. En daar gaat Michel II dan ook werk van maken “want zo een signaal kunnen we niet negeren,” aldus de eerste minister… Geen vreemde keuze als je in rekening neemt dat hij Groen! nodig had om naar Marrakesh te kunnen vertrekken.

mtm2.jpg

Maar aanstaande zondag willen de gewone burgers evengoed een duidelijk signaal sturen naar de machtshebbers in dit land. 30.000 geïnteresseerden, 10.000 aanwezigen. Dat is de huidige balans op de evenement-pagina op Facebook voor de Mars tegen Marrakesh. De activiteit staat amper 2 dagen online, met nog een week te gaan. En ReAct ondersteunt met enthousiasme dit initiatief.

Gaan we met 65.000 duizend aanwezigen zijn zoals de hysterische groene cultuurmarxisten? Ongetwijfeld niet. Wij krijgen dan ook geen week lang propaganda op alle staatsomroepen. Wij krijgen geen gratis treinen aangeboden door de NMBS. Wij krijgen geen mooie route uitgestippeld door het Brusselse bestuur, met alle toeters en bellen die daar bijhoren. Als – en we schrijven duidelijk als – we al met 10.000 aanwezigen gaan zijn, is dit een niet te negeren boodschap voor de ploeg van Michel II en bovendien voor de N-VA die – door de weigering om Michel zonder meer naar Marrakesh te laten vertrekken – de stekker uit de regering trok.

Indien de N-VA – en hun jongeren – toch zo gekant zijn tegen dit migratiepact, verwachten wij ook grote delegaties van die partij aanstaande zondag in Brussel. Laten we voor één keer de krachten ter rechterzijde bundelen en massaal de straat opgaan tegen de uitverkoop van Vlaanderen en Europa. Momenteel is de aanvraag hangende, wat ook betekent dat de vertrekplaats nog onzeker is. Maar één zaak staat vast: zondag zien we elkaar in Brussel! Wees erbij en toon dat wij diegene zijn die aan de juiste kant van de geschiedenis staan. Een geschiedenis die wél een toekomst heeft. Een Europese toekomst met Europese normen en waarden. Tot dan!

Klik hier voor het Facebook-evenement van de Mars tegen Marrakesh. Zet je op ‘aanwezig’, deel het evenement op je tijdlijn en wees er dan ook effectief bij!

Schermafbeelding 2018-12-10 om 21.00.12

« Oudere berichten