Joris van Severenherdenking te Brugge en Abbeville

Ieder jaar worden in Brugge en Abbeville Joris van Severen, Jan Ryckoort en zijn lotgenoten door comités herdacht, ze kwamen om door Franse soldaten in 1940 te Abbeville. Van Severen is een icoon uit de Vlaamse én Nederlandse beweging en zal zonder twijfel bij velen bekend zijn, hoewel wellicht niet al zijn filosofische en politieke opvattingen. ReAct kon dit jaar aanwezig zijn bij deze herdenking en iets proeven van de sfeer, de toespraken en de ideeën van de persoon van Severen die er nog steeds leven. Daarbij nam de voorzitter van de Stichting Joris van Severen Luc Seynaeve de tijd om onze lezers voor de microfoon iets te vertellen over deze herdenking.

Dit jaar viel de herdenking in het pinksterweekeinde, evenwel werkt men ieder jaar een vast programma af. Een rondleiding langs enkele plaatsen die in het leven van de Brugse Abbeville-slachtoffers een rol hebben gespeeld. Vervolgens naar de toegangspoort tot het Bourgoensche Cruyce, het voormalige woonhuis van Joris van Severen in de Wollestraat te Brugge. Daar memoreert een gedenkplaat de namen van de vier Brugse slachtoffers van het Bloedbad van Abbeville. Hier werd stilgestaan bij het drama en werden twee toespraken gehouden en kransen gelegd, daaronder ook een korte uiteenzetting van de Brugse schepen Philip Pierins die sprak namens het bestuur van de stad zelf.

In de namiddag was er in de knusse Onze-Lieve-Vrouw-van-Blindekenskapel te Brugge een Heilige Mis, met mooie woorden van de pastor over de vermoorde Joris van Severen en zijn lotgenoten, dit alles werd begeleid door Gregoriaanse liederen. Na deze plechtige gebeurtenis was er een receptie ingeregeld voor alle aanwezigen, Luc Seynaeve beantwoordde daar enkele vragen van ReAct over Joris van Severen en deze herdenking;

Op de dag erna was er het jaarlijks bezoek aan het graf van Joris van Severen en Jan Ryckoort, een ononderbroken traditie die alreeds 78 jaren duurt. Aldaar werd een korte plechtigheid gehouden, door middel van het neerleggen van bloemen, enkele gedichten, een gebed, het Wilhelmus en hield de voorzitter van Stichting Joris van Severen Luc Seyneave er een grafrede. In deze rede omschreef de voorzitter van Severen als iemand met een uniek politieke ideeëngoed. ‘Plus est en vous’ (Meer is in u) was zijn leidraad, als individualist, waarbij het individu het best denkt en handelt in functie van de gemeenschap.

Dit alles werd geplaatst in het toenmalige maatschappelijke tijdskader, waartoe veel van de ideeën van Joris van Severen behoren. Toch zijn ook een aantal van zijn politieke opvattingen vandaag nog interessant, zoals de familie, beroep en corporaties als de steunpilaren van een solidaristische volksgemeenschap. Of wellicht wel van Severens droom die inmiddels enigszins werkelijkheid is geworden, namelijk de Benelux, die misschien ook nog wel eens kan doorgroeien naar de (nog) niet behaalde droom, te weten het herstel van de 17 Provinciën.

Italië wordt eurosceptisch: regering wil 500.000 illegalen terugsturen

De links-populistische Vijfsterrenbeweging en de rechts-nationalistische Lega Nord hebben zopas in Italië een regeerakkoord gesloten waar menig eurocraat zenuwachtig van zal worden. Het akkoord bevat ingrijpende maatregelen, zoals een basisinkomen voor alle Italianen en een veel strenger immigratiebeleid. Daarnaast wordt er een politieke middelvinger opgestoken naar Brussel met een soepeler beleid inzake de staatsschuld en het begrotingstekort.

De twee grote winnaars van de verkiezingen lijken elkaar dus definitief gevonden te hebben.  Enkele belangrijke punten uit het programma:
-Rusland moet als economische partner worden gezien. Sancties tegen Rusland moeten daarom worden opgeschort.
-Italië moet samenwerking met landen rond de Middellandse Zee intensiveren om migratiestromen en terrorisme tegen te gaan.
-De migratiestromen naar Italië toe moeten worden teruggedrongen;
-Afgewezen asielzoekers moeten onmiddellijk van Italiaans grondgebied worden verwijderd;
-De 500.000 illegale migranten moeten uiterlijk binnen 18 maanden het land uit worden gezet;
-Private asielzoekerscentra moeten plaatsmaken voor overheidscentra;
-Meer toezicht om moskeeën om radicalisering en terrorisme te voorkomen.

Critici wijzen meteen op het vermeende hoge kostenplaatje van de plannen van deze regering.  De overheidsuitgaven zouden enorm toenemen door het invoeren van een basisinkomen en door de overheidsinvesteringen.  Of het zo’n vaart loopt moet afgewacht worden:  ook bij Trump had men economische rampspoed en zelfs een beurscrash voorspeld, terwijl het tegendeel blijkt waar te zijn…  Het terugdraaien van de immigratie en het terugsturen van illegalen zal natuurlijk voor enorme besparingen zorgen.

Ook komt er een bijstandsuitkering van 780 euro per maand voor de mensen onder een sociaal minimum, een ‘basisinkomen’.  De staatsschuld zal niet meer worden teruggedrongen met bezuinigingen en belastingverhogingen, maar wel door te bevorderen dat het bruto binnenlands product toeneemt door groei van binnenlandse en buitenlandse vraag.  Overheidsinvesteringen om groei aan te jagen, tellen niet meer mee voor het begrotingstekort.

Italië voert een vlaktaks in. Dat wil zeggen: er komen twee tarieven. Van 15 en van 20 procent. Per gezin komt dit neer op een voordeel van gemiddeld 3.000 euro. Dit zou de staat in totaal 50 miljard euro kosten – alhoewel niemand dat precies weet: in de idee van een vlaktaks past niet alleen de afschaffing van alle mogelijke aftrekposten en subsidies voor bedrijven en gezinnen, maar ook het opdoeken en afschaffen van de enorme administraties en ambtenaren die daarbij horen.

Hoe dan ook lijkt de belangrijkste boodschap dat na Oostenrijk, Denemarken en Hongarije nu  dus ook Italië een streng immigratiebeleid krijgen.  De West-Europese landen die een open grenzen-beleid willen komen dus steeds verder in de verdrukking.

Illegalen plegen moordpoging op agenten, meisje (2) sterft: enige schuldigen zijn haar ouders of begeleiders

Onze politiediensten voeren momenteel een hopeloze strijd om de wetgeving inzake verblijf, die door een democratisch parlement met ruime meerderheid vastgelegd is, op het terrein te handhaven, zoals in een rechtsstaat van hen verwacht wordt. Duizenden illegalen stromen over onze wijd openstaande grenzen;  grenscontroles worden niet systematisch georganiseerd; allochtone smokkelaars en bendes verdienen goed geld aan het onwettig transporteren van hun landgenoten, die helemaal geen ‘slachtoffers van mensensmokkelaars’ zijn maar integendeel gewillige en goed betalende klanten. En passant veroorzaakt dat een boel criminaliteit, zoals het neersteken van 2 Polen in Blankenberge onlangs nog eens duidelijk maakte.

In Wallonië probeerde een bende illegalensmokkelaars zopas agenten te vermoorden, door ze met een bestelwagen plat te rijden. De agenten gebruikten uit wettige zelfverdediging correct hun vuurwapen om het aanvallende voertuig te stoppen. Daarbij werd een 2-jarig kind per ongeluk geraakt, het zou aan de schotwonde overleden zijn.

Mawda, het tweejarig kind dat omkwam nadat een illegaal met een bestelwagen probeerde politie-agenten te doden.

De gevolgen zijn nu voorspelbaar. We zullen de volgende dagen en weken een ware propaganda-orkaan over ons heen krijgen, waarbij de foto van het gedode meisje op de voorpagina van alle leugenpers zal prijken, en de tientallen door Soros gefinancierde NGO’s luidkeels zullen krijsen voor een ‘humaan’ beleid en voor ‘menselijk medeleven’. Wat ze eigenlijk bedoelen is: open grenzen, zodat alle profiteurs, verkrachters, criminelen en terroristen voort ons land kunnen binnenstromen om onze samenleving te ontwrichten. Dat de schoten enkel werden gelost omdat de illegalen probeerden de agenten te vermoorden, zal vlotjes onder de mat geveegd worden.

Bereid u dus voor op een propaganda-orkaan. En geef ze weerwerk: met reacties op Facebook, met afbeeldingen, met sympathiebetuigingen aan onze politie. Wij plaatsen alvast een grote afbeelding van de onschuldigen in dit verhaal: de politie, waarvan de mannen en vrouwen hun leven riskeren om te proberen de wet te handhaven, tegen het geweld en de agressie van woeste vreemdelingen in, ondanks wereldvreemde rechters en idiote politici. De waarheid moet keihard gezegd worden: als die Iraaks-Koerdische illegalen onze wetten hadden gerespecteerd, zoals het hoort, dan had dat meisje nog geleefd. De enige schuldige in dit verhaal zijn dus haar ouders of begeleiders, die haar wetens en willens illegaal in een overvolle bestelwagen gezet hebben.

spik.png

Volkert van der Graaf wil af van meldplicht, wellicht emigratie

De moordenaar van Pim Fortuyn is wederom naar de rechtbank gegaan, ditmaal middels een kort geding tegen de staat om hiermee van zijn meldplicht af te komen. Volkert van der Graaf werd in 2003 veroordeeld tot achttien jaar celstraf voor de moord op politicus Pim Fortuyn in mei 2002. Met aftrek van zijn voorarrest zou zijn straf er eind april 2020 op zitten. Op het moment zit hij niet meer in de gevangenis en verkeerd onder een aantal voorwaarden, waaronder de meldplicht, in de Nederlandse samenleving.

Tijdens de rechtszaak liet de landsadvocaat weten dat de impact voor de samenleving van de daad van Volkert van der Graaf nog altijd groot is. Dat hij over alles zeer vraag blijft. Dat de meldplicht geen grote last moet zijn, omdat er slechts enkele vragen worden gesteld. Ook maakt de landsadvocaat melding dat zelfs deze korte gesprekken met de contactpersoon van de reclassering op problemen stuiten, door onwilligheid vanuit de kant van Volkert van der Graaf.

Volkert zelf vond dat allemaal niet juist en noemde de duiding van moeizaam verlopen meldplicht-gesprekken onjuist en een karikatuur. Hij vindt dat hij zich aan alle voorwaarden heeft gehouden. Daarnaast stelde de veroordeelde moordenaar dat de vraag gesteld moet worden of de meldplicht wel noodzakelijk en proportioneel is. Op 29 mei zal de rechter schriftelijk uitspraak doen.

Geenstijl TV heeft een aantal Nederlandse politici over deze kwestie ondervraagd;

Lobbyclub van George Soros vlucht uit Hongarije weg naar… Berlijn

George Soros is een Joodse miljardair die zijn fortuin misbruikt om in gans Europa de democratie te ondermijnen met steun aan extreemlinkse lobbygroepen.  Diensten voor Europese grensbewaking belasteren, folders uitdelen aan illegalen over hoe ze makkelijker Europa illegaal moeten binnendringen, illegalen aanmoedigen en bijstaan om meer klachten in te dienen tegen politiemensen die hun job doen: de sinistere clubs van Soros doen het allemaal, en zijn zo mee verantwoordelijk voor de destabilisatie en demografische ondergang van West-Europa.  

In Midden- en Oost-Europa is de antinationalistische winter echter voorbij, en bloeit terug een gezonde samenleving op onder vaderlandslievend bestuur.  Vooral in Polen en Hongarije nemen de kiezers het voortouw, en stemmen democratisch hun land weg van de afgrond, naar een blanke, veilige, stabiele samenleving met blanke gezinnen van man en vrouw en vele eigen kinderen.  De extreemlinkse clubs voeren een hetze tegen de democratische regeringen daar en gebruiken alle middelen waarover ze beschikken: leugens en desinformatie via de linkse leugenpers van West-Europa, chantage en bedreigingen via de Europese instellingen en internationale instanties zoals de VN.

In Hongarije sloeg men echter stevig terug en mikte men op datgene waarvoor Soros gevoelig is: zijn geld.  De extreemlinkse club ‘Open Society Foundation’ heeft in Hongarije geen draagvlak, en moet dus vanuit het buitenland gefinancierd worden.  Orban bereidde dan ook een wet voor, waarmee een belasting van 25% geheven wordt op buitenlandse steun voor verenigingen in Hongarije.

Een meesterlijke zet, zo blijkt: Soros gooit de handdoek in de ring en trekt zijn extreemlinkse club weg uit Hongarije.  Niet toevallig verhuist ze naar de hoofdstad van de West-Europese zelfvernietigingsdrang: Berlijn.  Daar wordt het beleid gevoerd zoals Soros het wil:  de grens opengooien voor 1 miljoen illegale indringers, die het land vervolgens overspoelen en zich te buiten gaan aan criminaliteit, verkrachtingen, geweld en terreur.  De schurk is dus verjaagd uit het ene land – maar helaas nog niet uit Europa.

 

Islamitische aanslag in Den Haag: dreiging was bekend binnen overheid

We berichtten enkele weken terug over de islamitische aanslag vlakbij het centrum van Den Haag, daar stak een moslim in op mensen en schreeuwde daarbij de bekende kreet ‘Allahoe akbar’. Vanaf het fatale moment trachtte de overheid zoveel mogelijk de achtergrond en de kennis hiervan binnen de eigen gelederen te verdonkeremanen. We weten inmiddels meer, zo ook dat de politie in Den Haag zelfs een waarschuwing had ontvangen, specifiek over de dreiging van deze man. Waarom ontkent men nu dan dat de dreiging er was? Reactie lokale politie; ‘De bevindingen van het onderzoek zijn niet in het systeem verwerkt’.

Dit zijn de woorden van hoogste baas van de Politie Eenheid Den Haag. Dat heet in bureaucratiejargon dan een menselijke fout en daarom waren terroristische plannen van Malek F. niet bekend bij de top van de politie, het Openbaar Ministerie en de burgemeester van Den Haag. Tenminste als u dan een dergelijke verklaring nog gelooft, wat gezien het grotere plaatje dat men schetst over een verwarde man die zomaar wat mensen neersteekt ieder persoon met wat twijfel achter zal laten.

Burgemeester Krikke van Den Haag zei snel na de aanslag dat de verdachte bekend was om zijn verwarde gedrag. We mogen allemaal notie nemen dat verward gedrag wel goed wordt geregistreerd. Toch zou er door andere instanties binnen de overheid wel onderzoek zijn gedaan naar deze man en de dreiging. Dezelfde politiecommissaris van Den Haag meldt dat dit het Openbaar Ministerie en de inlichtingendienst AIVD betreft.

Begrijpt u de Nederlandse overheid nog? Een onderzoek naar een terrorist dat tot niets leidt en hij vervolgens gewoon een aanslag pleegt. Zijn dreiging voor de bevolking ergens bekend, maar niet vastgelegd voor de lokale politie, de belangrijkste speler in dit verhaal. Incompetentie alom, met als gevolg drie zwaargewonden.

Op eis van politiek toch vervolging van Génération Identitaire na bergpascontrole

We hebben te vroeg victorie gekraaid, zo blijkt. Onder druk van de politiek worden de militanten van Génération Identitaire en Defend Europe wel vervolgd.  Herinner u dat we op 30 april berichtten dat de procureur van Gap (Hautes-Alpes) geen graten zag in de acties van de militanten van Génération Identitaire en Defend Europe, die vreemde indringers aan Col de ‘l Échelle bij de Frans-Italiaanse grens tegenhielden. Het dossier werd geklasseerd omdat er geen inbreuken werden vastgesteld, heette het toen. Zou de scheiding der machten dan toch bestaan, dachten we heel even.

Onder druk van links en extreemlinks, verspreidden de uiterlijk goedzakkige Gérard Collomb (1947 -) , Frans minister van Binnenlandse Zaken, en Nicole Belloubet (1955 -), minister van Justitie, een rondschrijven aan alle procureurs van Frankrijk. De circulaire maakte duidelijk dat ‘des comportements hostiles à la circulations des migrants’ (vijandige gedragingen die het vrij verkeer van migranten zou belemmeren), wel vervolgd moeten worden. Met andere woorden: men mag die gelukzoekers niets in de weg leggen.

Dat is de wereld op zijn kop. Vreemdelingen die illegaal het land binnendringen, en dus strafbare feiten plegen, mogen dus gerust verder de wet overtreden. Jonge Fransen, die zich geweldloos tegen die strafbare feiten verzetten, worden vervolgd. Kafka zou hier nog iets kunnen van opsteken.

Toch even vermelden dat beide ministers, zowel Collomb als Belloubet (beiden LREM, Macron), overgelopen PS’ers zijn.
Dat rondschrijven noodzaakte Raphaël Balland, procureur van de Republiek van Gap, om de militanten vooralsnog te laten vervolgen. Of dit met of zonder enthousiasme gebeurde, laten we in het midden. Op 11 mei jl. formuleerde zijn parket een nieuwe aanklacht: ‘Immixtion dans une fonction publique’ (onrechtmatige inmenging in een openbaar ambt en usurpatie)

Wat betekent een democratie waarbij de politiek bepaalt wat het gerecht moet doen? “La démocratie, c’est la ménopause des sociétés occidentales”, zijn de woorden van Jean Baudrillard (Frans socioloog, 1929-2007). Wij zouden zelfs verder durven gaan: de democratie, zoals we die vandaag kennen, bevindt zich in West-Europa in een terminale fase.

Persmededeling Génération Identitaire

Circulaire du ministère de la Justice ou « comment coincer Génération Identitaire pour les nuls »

Le 11 mai dernier, le procureur de Gap, qui jusque là n’avait rien à reprocher à l’action menée par Génération Identitaire dans les Alpes, a annoncé l’ouverture d’une enquête préliminaire pour « immixtion dans une fonction publique ». Cette annonce fait suite à une circulaire du ministère de la Justice adressée aux procureurs français dressant la liste des « comportements hostiles à la circulation des migrants », autrement dit répertoriant les moyens légaux susceptibles d’empêcher nos militants de remplir leur mission.

Génération Identitaire rappelle que les seules infractions avérées sont celles commises par les clandestins entrant illégalement sur notre territoire national et par les passeurs, qu’ils soient mafieux ou prétendument « humanitaires ». Au lieu de s’échiner sans résultat à entraver l’action des militants patriotes, le gouvernement français devrait s’attacher à assurer le respect de la loi et le contrôle sans faille de nos frontières.

Sure de la parfaite légalité de son action et fière d’aider à défendre l’Europe face au fléau de l’immigration massive, Génération Identitaire assure les Français et particulièrement les habitants du Briançonnais de sa détermination. La répression qui touche aujourd’hui notre mouvement, loin de nous faire plier, nous conforte dans notre combat. Afin d’aider à la poursuite de la mission Defend Europe, vous pouvez nous soutenir ici.

« Oudere berichten