[VIDEO] Asieleisers bezetten (Zee)Brugge: Brugse Ommeland wordt nieuw Calais, Jan Penris reageert in de Kamer

Brugge staat wereldwijd bekend als een prachtige en pittoreske plek. Of deze West-Vlaamse hoofdstad in de toekomst nog dezelfde connotatie zal behouden is maar de vraag. Immers, er zijn klachten. Klachten niet enkel van gewone burgers, maar ondertussen ook van leidinggevende politici. Het Brugse Ommeland – dat vanzelfsprekend verder reikt dan de oude Brugse wallen – wordt overspoeld door zogeheten ‘transmigranten’.

Deze grote groepen individuen, die aanvankelijk via de haven van Calais Engeland probeerden te bereiken, gaan nu op zoek naar boten die vanuit de haven van Zeebrugge het Noordzeekanaal willen oversteken. Dat dit voor overlast zorgt is voorspelbaar en bovendien zacht uitgedrukt. Dat burgemeesters, lokale politici en burgers aan de alarmbel trekken en ermee dreigen het heft in eigen handen te nemen is tekenend. Volksvertegenwoordiger Jan Penris (VB) kaartte dit accuut probleem aan tijdens de kamerzitting gisteren en stelde daarbij minister Jan Jambon een aantal vragen.

Wie het ‘vreemde’ taalgebruik van Penris niet goed begrijpt nemen we niets kwalijk, maar raden we evenwel aan eens een zangavond in de Vlaamse Beweging te bezoeken. De verwijzingen van Jan leiden naar het lied ‘Voor Outer en Heerd’ (voor altaar en haard), een Heel-Nederlands lied geschreven door Armand Preud’Homme. (klik hier voor tekst en melodie)

Geen roekeloze wagers:
stil volk dat zich beraadt
Aleer het zijn belagers
manhaft te lijve gaat.
Zij wisten wat zij wilden,
toen zij tot stout verweer
De pik of zeis optilden
of grepen naar ’t geweer.

Leugenpers: Rode Duivels liedzanger en “hoofddoekneuker”: dik ok! Nationalistisch Kroatisch zanger Thompson: fascist!

De voetbalgekte is voorbij. Tot vreugd van de ene en spijt van de andere. Zo gaat dat nu eenmaal. Er is een kampioen en er zijn de verliezers. En één van die verliezers, met name de tweede beste voetbalploeg van de wereld, is het nationale elftal van Kroatië. En zoals we de Kroaten kennen, werd die bijna-overwinning uitgebreid gevierd. Een écht feest, dus niet zoals in multicultureel Frankrijk waar leeglopers en zogeheten ‘cultuurverrijkers’ de straten sloopten.

En bij feestjes komen er ook bekende landgenoten aan te pas. In ons apenland permitteerde Reynders zichzelf een statiefoto met de Rode Duivels, tot ongenoegen van velen, maar daar liggen wij noch Reynders van wakker. Om verschillende redenen weliswaar. Maar in Kroatië was het de immer geroemde zanger Thompson die op de foto ging met de Kroatische voetbalhelden en samen met hen een nationalistisch liedje te berde bracht. Ondenkbaar in zelfhatend Vlaanderen, de normaalste zaak in het mooie Kroatië!

De Leugenpers dook meteen in de archieven en ontdekte plots dat deze zanger niet meer, maar ook niet minder was dan een “fascist”. Want het internet liegt nooit. Of zoiets. Een schande met andere woorden dat deze man selfies nam met Kroatische voetballers. Voor alle duidelijkheid, Thompson – Marko Perković – is een Kroatische zanger. Hij zingt met liefde over het Kroatische volk en hij bejubelt de helden die zijn land doorheen de geschiedenis hebben verdedigd, al dan niet met slag of stoot. Maar nationalisme, dat is uiteraard bah! Mag niet. Kan niet. Dus: Thompson is een fascist. Punt. Zo gemakkelijk gaat dat.

Vreemd dat de media (ook in Vlaanderen) er als de kippen bij zijn om deze zanger met de grond gelijk te maken, terwijl het maanden duurde vooraleer er commotie ontstond over de ‘zanger’ van het officiële wk-lied van de Rode Duivels. Maar we begrijpen het wel. Damso die zingt van: “J’te baise comme un chienne,  pourtant  tu portes le foulard” (ik neuk je als een teef (ook wel slet), nochtans draag je een hoofddoek, …” is cultuur en de liefde bezingen voor je land en volk is fascisme.

Hier nog een stukje Thompson. Om het af te leren. En ja, voor ons is hij een échte held!

De beelden van demonstratie voor vrijlating Tommy Robinson in Londen

Duizenden patriotten zijn op zaterdag 14 juli naar het hart van Londen gekomen voor een demonstratie om daar de vrijlating van Tommy Robinson te eisen. De activist is opgesloten omdat hij de politieke klasse blijft bekritiseren over de gevolgen van immigratie en islamisering voor de bevolking. Er waren talloze sprekers op de twee uur durende bijeenkomst, waaronder Filip Dewinter en Geert Wilders middels een videoboodschap. Er werd ‘Free Tommy’ en ‘Tommy, Tommy Robinson’ geroepen en er waren talloze vlaggen te bewonderen.

Linkse onderzoeksrechters nemen gelden van Rassemblement National (ex-FN) in beslag.

In Frankrijk bestaat zoiets als een syndicaat van linkse (en extreemlinkse) magistraten. Dat clubje, ‘Le Syndicat de la magistrature’ (afgekort SM, sic), werd opgericht in de nasleep van mei 1968. De stichters van het syndicaat, Daniel Lecrubier et Pierre Lyon-Caen, beschreven zichzelf als ‘judéo-christiano-marxiste’. Velen onder hen hebben dezelfde ‘oorsprong’ en zijn tevens lid van één of ander vrijmetselaarsloge. Vaak betogen ze mee met hun vrienden van de Liga voor de Mensenrechten, SOS-Racisme, de Mrax, de Mrap, de syndicaten CGT en CDFT, de FSU en tutti quanti.

Een zekere Clémant Schouler, prominent lid van de club en substituut in Versailles, gaf in 2001 een boek uit met de titel: ‘Vos papiers! Que faire face à la police’? (‘Uw papieren! Hoe zich opstellen bij een politiecontrole?’). Het boek – op de kaft werd een politieagent als een varken afgebeeld – was een zogenaamde aanklacht tegen ‘ongeoorloofde en arbitraire’ politiecontroles. Daarop dienden een honderdtal politiemensen klacht in tegen de auteur van die vernederende schrijfsels (zie ook React februari 2017).

Gisteren besliste een prominent lid van dat ‘syndicaat’, een Parijse onderzoeksrechter, samen met een compagnon de route, bezwarend beslag te leggen op de inkomsten van het RN van Marine Le Pen. Hoe ziek moet een land wel zijn om de grootste oppositiepartij op zo’n manier trachten het zwijgen op te leggen?

Waar gaat het over? Met de geldende partijfinanciering trekt het RN jaarlijks 4,5 miljoen euro van de Franse staat. Deze bedragen worden voornamelijk bepaald door het aantal kiezers. De sommen die de partijen ontvangen zijn noodzakelijk voor de goede werking (steun van bedrijven is verboden). Met 6 maanden vertraging – alles is goed om een tegenstrever te nekken – zou de partij vandaag een voorschot van 2 miljoen euro (werkjaar 2018) ontvangen, broodnodig om de huur van de zetel en de salarissen te betalen.

Maar de twee gauchistische magistraten beslisten anders en lieten beslag leggen op de tegoeden. Ze beschuldigen het RN ervan om medewerkers die door de EU vergoed worden, elders te hebben laten werken. Dat gebeurt sinds jaren, bij alle partijen. Maar deze worden uiteraard ongemoeid gelaten.

Het dossier tegen het RN is een leeg dossier dat al drie jaar aansleept en zich nog steeds in een fase van onderzoek bevindt. Er werden nog geen vonnissen of arresten geveld. Bovendien werd de zaak aanhangig gemaakt door OLAF, de politieke politie van Juncker en C°.

Beroep tegen de beslissing van de Parijse onderzoeksrechters is mogelijk en zal ook gebeuren. Dit beroep is echter niet opschortend. Het kan dus jaren duren vooraleer deze bedragen worden vrijgegeven.

Indien er niet snel een oplossing wordt gevonden, dreigt de partij de boeken te moeten sluiten. Een natte droom voor het failliete regime van Zonnekoning Macron. De partij opende een solidariteitspagina: alertedemocratie.fr

Europese Unie verlengt economische sancties tegen Rusland

Eind juni heeft de Europese Unie besloten om zonder veel discussie de economische sancties tegen Rusland met zes maanden te verlengen. Deze zouden op 31 juli aflopen en lopen nu door tot en met januari van het volgende jaar. Dit werd door de leiders van de 28 EU-landen eensgezind besloten op een samenkomst in Brussel. Enkel de nieuwe Italiaanse premier Guiseppe Conte had vooraf enig kritiek geuit op het laten doorlopen van de maatregelen, maar trok de bezwaren in Brussel weer in. Rusland ziet het verlengen van de sancties als een gemiste kans voor een constructieve herziening van het EU-buitenlandbeleid ten opzichte van het land.

De Europese Unie is niet blij dat de Krim zich bij Rusland heeft aangesloten en ook de vermeende steun van de Russische regering aan de opstandelingen in de oostelijke regio’s in Oekraïne valt niet goed. Dit laatste is in overtreding met het vredesplan van Minsk, maar dat is bijvoorbeeld ook de rol van de Oekraïense militairen die nog altijd de oostelijke gebieden bestoken. Overigens met wapens die men in de Verenigde Staten van Amerika heeft gekocht.

Deze economisch sancties en allerlei grove retoriek passen bij de onbegrijpelijke houding van de EU om Rusland verder van zich weg te duwen. Dit lijkt met name in reactie op de constante druk van uit de VSA, die om allerlei redenen veel baat hebben bij een verstoorde relatie tussen de EU en Rusland.

De door dit besluit verlengde economische sancties omvatten;

• Gelimiteerde toegang tot de primaire en secondaire EU-kapitaalmarkt voor de vijf belangrijkste Russische, financiële instituties in handen van de staat en dochtermaatschappijen in meerderheidseigendom buiten de EU, alsook de drie belangrijkste Russische energiebedrijven en drie defensiebedrijven;
• Het opleggen van een export- en importverbod op de handel in wapens;
• Vastleggen van een exportverbod op de ‘goederen voor dubbel gebruik’ voor militair gebruik of militaire eindgebruikers in Rusland;
• Russische toegang beperken tot een aantal gevoelige technologieën en diensten die voor de productie van en onderzoek naar olie kunnen worden gebruikt.

In aanvulling op deze economische sancties zijn er evenzo enkele EU-maatregelen als antwoord op de crisis in Oekraïne en deze omvatten;

• Beperkende maatregelen tegen individuen gericht, namelijk een inreisverbod en het bevriezen van de eigendommen, op het moment loopt dit tegen 155 personen en 38 rechtspersonen tot en met 15 september 2018;
• Beperkende maatregelen in antwoord op het aansluiten van de Krim en Sevastopol bij Rusland, tegen deze specifieke gebieden, lopen tot en met 23 juni 2019

BON verliest rechtszaak over verengelsing hoger onderwijs

De door vereniging Beter Onderwijs Nederland (BON) aangespannen rechtszaak tegen Universiteit Maastricht en Universiteit Twente voor het aanbieden van een opleiding in de Engelse taal heeft deze week tot een uitspraak van de voorzieningsrechter geleid. Het ging in de rechtszaak om de opleiding Psychologie, maar de uitspraak moet uiteraard breder worden gezien. Volgens de rechter van de rechtbank Midden-Nederland is niet gebleken dat de universiteiten hiermee handelen in strijd met de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW). Dergelijke uitspraken leggen de verdere verengelsing van het hoger onderwijs geen strobreed meer in de weg. Echter het BON ziet in de inhoud van de uitspraak juist ook veel positieve signalen.

De WHW is de wet waarin staat dat onderwijs en examens in principe in het Nederlands moet worden afgenomen. Hier mag dus volgens de rechter van worden afgeweken als onderwijsinstellingen dit goed kunnen motiveren. De rechter doet geen inhoudelijk uitspraak over de wettigheid van de bewuste opleidingen, omdat er momenteel een onderzoek van de Onderwijsinspectie loopt.

Het BON ziet daar en vanwege inhoudelijke bemerkingen van de rechter grond voor een positieve reactie over de uitspraak. Men ziet als volgend;

– Toekomst om via de rechter handhaving van de wet af te dwingen.
– Dat artikel 1.3.5 en 7.2 van de Wet op het hoger onderwijs springlevend zijn
– Kansen via rapport Onderwijsinspectie
– Aanmoediging om middels aanknopingspunten wel goed duidelijk te maken waarom de bacheloropleiding Psychologie ook in het Nederlands kan worden gegeven.

De Onderwijsinspectie doet momenteel onderzoek naar de gedragscodes en de internationalisering van het hoger onderwijs en de naleving van de WHW. De uitkomsten van dit onderzoek zouden later dit jaar moeten verschijnen.

Tweegesprek over cultuurmarxisme; Coen de Jong en Paul Cliteur

Het is zonder twijfel dat de opkomst van het cultuurmarxisme en de vergiftiging van een steeds groter deel van de samenleving door deze ideologie verdere uitdieping behoeft. Inmiddels is er een boek over verschenen en deze wordt besproken door rechtsgeleerde en filosoof Paul Cliteur en journalist Coen de Jong. Cliteur is de schrijver van het bewuste boek. Daarnaast komt ook het boek ‘De moord op Spinoza’ aan bod. Beide boeken gaan over de aanval op het verlichtingserfgoed.

Er waart een spook door het Westen, niet dat van het communisme, maar van het cultuurmarxisme. Het communisme is dood, het cultuurmarxisme springlevend. Cultuurmarxisme is een term waarmee critici bepaalde onderdelen van de linkse politieke agenda aanduiden en afwijzen.

Het gesprek duurt iets meer dan een uur en is hieronder te bekijken;

« Oudere berichten